Stena Recycling återvinner för Procordia

Procordia, som ägs av Nordens ledande livsmedelsleverantör Orkla, anlitar Stena Recycling för att återvinna olika materialslag vid Procordias anläggningar i Sverige.

Det ledande återvinningsföretaget Stena Recycling har utökat samarbetet med Procordia till att omfatta sex av deras åtta anläggningar. Samarbetsavtalet gäller helhetslösningar för återvinning av wellpapp, metall, brännbart avfall och organiskt avfall.
   – Både resurs- och kunskapsmässigt är det krävande att på egen hand hitta rätt lösning för att hantera de många avfallsslag och stora volymer som uppstår i en verksamhet. Det är roligt att vi både har förlängt och utökat vårt samarbete och hittar bästa återvinningslösningen för Procordia, säger Catarina Viktorsson, Key Account Manager på Stena Recycling.

Procordia tillagar mat och dryck i Sverige under kända varumärken som bland andra Felix, BOB, Ekströms och Önos.
   – Som ett av Nordens största livsmedelsföretag tar vi ett ansvar för att skydda miljön. Vår ambition är att vara ett av de ledande livsmedelsföretagen inom miljöområdet och återvinning med hjälp av Stena Recycling är en viktig del i detta, säger Claes-Åke Claesson, Sourcing Area Manager på Procordia.

Genom återvinning sparas energi och minskas koldioxidutsläpp. Det finns ett behov av att följa upp och redovisa hur verksamheter bidrar till miljön.
   – Vi kan ge statistik över hämtade avfallsslag och volymer där miljönyttan beräknat på sparat koldioxidutsläpp för återvunnet material redovisas. På så sätt kan kunden alltid mäta sitt klimatarbete, säger Catarina Viktorsson.

För mer information kontakta:
Annette Björklund, Kommunikationschef, Stena Recycling AB, tel. 0723-70 10 17, annette.bjorklund@stenarecycling.se

Claes-Åke Claesson, Sourcing Area Manager, Procordia Food AB, tel. 0413-65328

Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsföretag med närmare 100 anläggningar, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder, och med drygt 1 000 anställda. Vår målsättning är att återvinna avfall på klokaste sätt, samt att bidra till miljönytta och en stark avfallsekonomi för våra kunder. Vi vet hur råmaterial utvinns, bearbetas, används och till slut återanvänds, återvinns eller, om det är nödvändigt, oskadliggörs eller deponeras. Det är maximering av resurserna som är vår kärnverksamhet. Stena Recycling hanterar årligen 2,5 miljoner ton avfall och ingår i Business Area Recycling inom Stena Metallkoncernen som bedriver verksamhet på mer än 250 platser i 14 länder. Läs mer på www.stenarecycling.se

Taggar:

Om oss

Stena Recycling AB är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag med närmare 100 anläggningar, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder, och med drygt 1 000 anställda. Under verksamhetsåret 2012/2013 var Stena Recyclings omsättning drygt 6,4 miljarder kronor och rörelseresultatet 193 miljoner kronor. Vår verksamhet, som grundades 1939 av Sten A Olsson, har vuxit till en hantering av 2,5 miljoner ton återvinningsmaterial årligen. Vår målsättning är att förädla materialet till ny råvara på klokaste sätt, samt att bidra till miljönytta och en stark ekonomi för våra kunder. Stena Recycling är en del av Stenasfären och ingår i Stena Metallkoncernen, som bedriver verksamhet på cirka 250 platser i 13 länder. Läs mer på www.stenarecycling.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Både resurs- och kunskapsmässigt är det krävande att på egen hand hitta rätt lösning för att hantera de många avfallsslag och stora volymer som uppstår i en verksamhet
Catarina Viktorsson, Key Account Manager på Stena Recycling
Vår ambition är att vara ett av de ledande livsmedelsföretagen inom miljöområdet och återvinning med hjälp av Stena Recycling är en viktig del i detta
Claes-Åke Claesson, Sourcing Area Manager på Procordia