Stena Recycling återvinner stekpannor från Hackman

Hackman, från den finska koncernen Fiskars, vill med en kampanj återvinna konsumenternas gamla stekpannor och kastruller. För detta samarbetar de över hela Sverige med det ledande återvinningsföretaget Stena Recycling.  

För andra året i rad hjälper Stena Recycling Hackman med en återvinningskampanj. Kampanjen har synts i stora butikskedjor runtom i landet. Under totalt sex veckor har konsumenter lämnat in sina stekpannor och kastruller och i gengäld fått rabatt på nya.
   – Detta är ett enkelt sätt för den vanliga konsumenten att kunna bidra till kretsloppet. Vi är glada över att möjliggöra detta med våra tjänster och vår kompetens, säger Catarina Viktorsson, Key Account Manager på Stena Recycling AB.

Redan idag är 70 procent av metallen i Hackmans stekpannor återvunnet material.
   – Vi vill gärna öka andelen återvunnet material och som ett led i vårt miljöarbete samarbetar vi med Stena Recycling, säger Martina Hansson, PR-ansvarig på Fiskars Sverige AB.

Stena Recycling återvinner över en miljon ton järn och metall årligen. Metaller framställda av ny malm är energikrävande och bidrar till koldioxidutsläpp.
   – Som exempel sparar 40 återvunna aluminiumburkar över fem kilo koldioxid. Samma mängd som för en 9W lågenergilampa som är tänd i nästan två år, förklarar Catarina Viktorsson.

För mer information kontakta:
Annette Björklund, Kommunikationschef, Stena Recycling AB, tel. 0723-70 10 17, annette.bjorklund@stenarecycling.se
Martina Hansson, PR-ansvarig, Fiskars Sverige AB, tel. 0767-21 76 29, martina.hansson@fiskars.com

Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsföretag med närmare 100 anläggningar, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Vår målsättning är att återvinna avfall på klokaste sätt, samt att bidra till miljönytta och en stark avfallsekonomi för våra kunder. Vi vet hur råmaterial utvinns, bearbetas, används och till slut återanvänds, återvinns eller, om det är nödvändigt, oskadliggörs eller deponeras. Det är maximering av resurserna som är vår kärnverksamhet. Stena Recycling hanterar årligen 2,5 miljoner ton avfall och ingår i Stena Metallkoncernen som bedriver verksamhet på mer än 250 platser i 14 länder. Läs mer på www.stenarecycling.se

Taggar:

Om oss

Stena Recycling AB är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag med närmare 100 anläggningar, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder, och med drygt 1 000 anställda. Under verksamhetsåret 2012/2013 var Stena Recyclings omsättning drygt 6,4 miljarder kronor och rörelseresultatet 193 miljoner kronor. Vår verksamhet, som grundades 1939 av Sten A Olsson, har vuxit till en hantering av 2,5 miljoner ton återvinningsmaterial årligen. Vår målsättning är att förädla materialet till ny råvara på klokaste sätt, samt att bidra till miljönytta och en stark ekonomi för våra kunder. Stena Recycling är en del av Stenasfären och ingår i Stena Metallkoncernen, som bedriver verksamhet på cirka 250 platser i 13 länder. Läs mer på www.stenarecycling.se

Media

Media

Citat

Vi är glada över att möjliggöra detta med våra tjänster och vår kompetens
Catarina Viktorsson, Key Account Manager på Stena Recycling