Stena Recycling övertar återvinningsanläggning i Gävle

Som ett led i ytterligare satsning på återvinningsverksamheten har Stena Recycling övertagit IL Recyclings anläggning strategiskt placerad i Gävle hamn. Med detta kan Stena Recyclings nuvarande metallåtervinning i Gävle flyttas och utökas.

Stena Recycling bedriver sedan tidigare både metallåtervinning och pappersåtervinning i Gävle. För att kunna utöka metallåtervinningen och få mer flexibilitet i leverans av återvunnen råvara, har bolaget beslutat att flytta sin nuvarande järn- och metallverksamhet i centrala Gävle till Gävle hamn.
   – Vi satsar på vår metallåtervinning och att ta över en befintlig återvinningsanläggning i hamnen är i rätt riktning med allt vad det innebär i form av tillgänglighet och flexibilitet. Vi har sökt efter möjligheter att utöka verksamheten i Gävle så detta kom lägligt, säger Staffan Persson, VD på det ledande återvinningsbolaget Stena Recycling AB.

Avtalet börjar gälla den 1 december 2013. Efter flytten sker avyttring av Stena Recyclings nuvarande anläggning för metallåtervinning i Gävle.

För mer information kontakta:
Christian Berg, Divisionschef Norr/Väst, Stena Recycling AB, tel. 010-445 8411
Annette Björklund, Kommunikationschef, Stena Recycling AB, tel. 0723-70 10 17, annette.bjorklund@stenarecycling.se

Taggar:

Om oss

Stena Recycling AB är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag med närmare 100 anläggningar, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder, och med drygt 1 000 anställda. Under verksamhetsåret 2012/2013 var Stena Recyclings omsättning drygt 6,4 miljarder kronor och rörelseresultatet 193 miljoner kronor. Vår verksamhet, som grundades 1939 av Sten A Olsson, har vuxit till en hantering av 2,5 miljoner ton återvinningsmaterial årligen. Vår målsättning är att förädla materialet till ny råvara på klokaste sätt, samt att bidra till miljönytta och en stark ekonomi för våra kunder. Stena Recycling är en del av Stenasfären och ingår i Stena Metallkoncernen, som bedriver verksamhet på cirka 250 platser i 13 länder. Läs mer på www.stenarecycling.se

Media

Media

Citat

Vi har sökt efter möjligheter att utöka verksamheten i Gävle så detta kom lägligt
Staffan Persson, vd Sena Recycling AB