Stena Recycling prisad av branschen

Det ledande återvinningsbolaget Stena Recycling AB har på ett miljöriktigt, effektivt och lönsamt sätt bidragit till att göra avfallshanteringen till ett värde för kunden. Därmed utsågs bolaget till Årets Avfallsbehandlare.

För en månad sedan nominerades Stena Recycling i en av åtta olika kategorier. Under en branschceremoni i går korades finalisterna och Stena Recycling vann i kategorin Årets Avfallsbehandlare.
     – Vi är glada att uppmärksammas för det mervärde vi skapar för kunden genom att på klokaste sätt omvandla avfall till återvinningsmaterial. Vår devis är nämligen att avfall uppstår när fantasin tar slut och hos fortsätter fantasin att flöda, säger Staffan Persson, VD på Stena Recycling.

I fokus står bolagets nyligen invigda fragmenteringsanläggning i Huddinge, en satsning som möjliggör ökad återvinning, ger starkare miljöskydd och gynnar återvinningsbranschen. Anläggningen, norra Europas modernaste processindustri för fragmentering, är anpassad för modern återvinning där 60 procent mer material nu kan bearbetas med 15 procent lägre motoreffekt.

Bakom priset står branschtidningen Recycling & Miljöteknik i samarbete med bland andra Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige.

För mer information kontakta:
Annette Björklund, Kommunikationschef, Stena Recycling AB, tel. 0723-70 10 17, annette.bjorklund@stenarecycling.se

Taggar:

Om oss

Stena Recycling AB är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag med närmare 100 anläggningar, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder, och med drygt 1 000 anställda. Under verksamhetsåret 2012/2013 var Stena Recyclings omsättning drygt 6,4 miljarder kronor och rörelseresultatet 193 miljoner kronor. Vår verksamhet, som grundades 1939 av Sten A Olsson, har vuxit till en hantering av 2,5 miljoner ton återvinningsmaterial årligen. Vår målsättning är att förädla materialet till ny råvara på klokaste sätt, samt att bidra till miljönytta och en stark ekonomi för våra kunder. Stena Recycling är en del av Stenasfären och ingår i Stena Metallkoncernen, som bedriver verksamhet på cirka 250 platser i 13 länder. Läs mer på www.stenarecycling.se

Media

Media

Citat

Vår devis är nämligen att avfall uppstår när fantasin tar slut och hos fortsätter fantasin att flöda
Staffan Persson, vd Stena Recycling AB