Stena Bulk förvärvar 100% av aktierna i Stena Weco

Stena Bulk har tecknat avtal om att förvärva resterande 50% av aktierna i Stena Weco från sin samarbetspartner WECO Shipping. Därmed blir Stena Weco helägt av Stena Bulk. Stena Wecos huvudkontor kommer även i fortsättningen att finnas i Danmark och kompletteras av de regionala kontoren i Singapore, Dubai och Houston. Vidare ligger inom överenskommelsen att WECO Shippings kontrollerade del av flottan även fortsatt kommer att operera inom Stena Wecos logistiska system. Stena Weco opererar i dagsläget ca 65 fartyg, varav hälften utgörs av ägt och hälften av inhyrt tonnage.

“Efter sex mycket framgångsrika år och operativt samarbete, har de två företagens ambitioner för framtiden ändrats. Med den nu träffade överenskommelsen, vilken innebär att Stena Weco kommer att ägas till 100% av Stena Bulk, har denna situation lösts på ett fördelaktigt sätt för båda parter,” säger Erik Hånell, VD och koncernchef, Stena Bulk och koncernchef Stena Weco.

”Vi är stolta över att ha varit en del av Stena Wecos framgångsrika resa och mycket nöjda med att vi också för framtiden har lyckats komma fram till den perfekta lösningen för Stena Wecos båda parter,” tillägger Johan Wedell-Wedellsborg, styrelseordförande WECO Shipping.

Kontakt, företagsledningarna:

Erik Hånell
VD och koncernchef/CEO
Stena Bulk AB/Stena Weco
Mobil +46 704 855 002
erik.hanell@stenabulk.com
 
Johan Wedell-Wedellsborg
Styrelseordförande
WECO Shipping
Tel +45 45 17 77 13
jww@wecogroup.dk 

Stena Weco, som etablerades i början av 2011, har hittills ägts till lika delar (50-50) av tankrederierna Stena Bulk och WECO Shipping. Rederiet är specialiserat på transporter av vegetabiliska oljor, kemikalier, olje- och petroleumprodukter. Idag är Stena Weco en av de största globala transportörerna. Målet är att bli maknadsledande inom MR-tanker segmentet. www.stenaweco.com 

WECO Shipping består av Weco Tankers, Weco RoRo, Weco Projects, Weco Bulk och fram tills nu Stena Weco. www.wecoshipping.com 

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Taggar:

Om oss

Stena Weco, som bildades i början av 2011 ägs till lika delar av tankrederierna Stena Bulk och Weco Shipping. Rederiet är specialiserat på transporter av raffinerade produkter vegetabiliska oljor och kemikalier. Idag är Stena Weco en av de största globala transportörerna. Målet är att bli marknadsledande inom MR-tanker segmentet. För ytterligare information, var vänlig se: www.stenaweco.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Stena Bulk har tecknat avtal om att förvärva resterande 50% av aktierna i Stena Weco från sin samarbetspartner WECO Shipping. Därmed blir Stena Weco helägt av Stena Bulk. Stena Wecos huvudkontor kommer även i fortsättningen att finnas i Danmark och kompletteras av de regionala kontoren i Singapore, Dubai och Houston. Vidare ligger inom överenskommelsen att WECO Shippings kontrollerade del av flottan även fortsatt kommer att operera inom Stena Wecos logistiska system. Stena Weco opererar i dagsläget ca 65 fartyg, varav hälften utgörs av ägt och hälften av inhyrt tonnage.
Twittra det här

Citat

Efter sex mycket framgångsrika år och operativt samarbete, har de två företagens ambitioner för framtiden ändrats. Med den nu träffade överenskommelsen, vilken innebär att Stena Weco kommer att ägas till 100% av Stena Bulk, har denna situation lösts på ett fördelaktigt sätt för båda parter
Erik Hånell
Vi är stolta över att ha varit en del av Stena Wecos framgångsrika resa och mycket nöjda med att vi också för framtiden har lyckats komma fram till den perfekta lösningen för Stena Wecos båda parter
Johan Wedell-Wedellsborg