Dela

Citat

Vi är glada att kunna köpa en nyproducerad fastighet i ett mycket attraktivt läge i Enköping där vi sedan tidigare äger flertalet fastigheter. Hyresgästen Dollarstore har vi sedan tidigare ett etablerat samarbete med varför vi tycker det är extra roligt att återigen få bli deras hyresvärd
Fredrik Brodin, VD Stendörren
Vi är glada att kunna köpa en välskött och centralt belägen industrifastighet i Eskilstuna med en etablerad hyresgäst. Detta är ett kompletteringsförvärv till vår övriga fastighetsportfölj i Eskilstuna och fastigheten är strategiskt belägen utmed Kungsgatan och hyresgästen har bedrivit verksamhet här sedan 60-talet
Johan Bråkenhielm, Transaktionschef Stendörren
”Genom affären med Stendörren Fastigheter kan vi investera i vår kärnverksamhet och fortsätta expansionen i Sverige och internationellt
Christer Gyllhamn, VD Granlund Tools AB
”Våra första tre år som noterat bolag har varit mycket framgångsrika med en tredubbling av fastighetsvärdet och förslag om höjd utdelning till våra aktieägare för tredje året i rad. Jag känner mig stolt att tillsammans med hela det engagerade Stendörrenteamet, som gjort ett fantastiskt jobb, få ringa i börsklockan och göra entré på huvudlistan. Vi ser fram emot att fortsätta bygga Stendörren ännu starkare med samma affärsidé och finansiella mål som tidigare. Vårt huvudfokus att äga, förvalta och utveckla fastigheter med starka kassaflöden i Stockholmsregionen har, i kombination med låg finansiell risk och lönsam projektutveckling, varit framgångsrikt. Våra mer än 500 hyresgäster, representerade av små och stora företag inom service, verkstad och logistik, är alla bidragande till våra stabila och över tid hållbara hyresintäkter samtidigt som de bidrar till regionens starka tillväxt.
Fredrik Brodin, VBD
Vi har haft tre fantastiska år på Nasdaq First North och First North Premier under vilka vår fastighetsportfölj mer än tredubblats, våra finansiella mål har överträffats och vår utdelning till aktieägarna föreslås ökas för tredje året i rad. Noteringen på Nasdaq Stockholm ger oss möjligheten att fortsätta vår tillväxtresa. Förutsättningarna för ett breddat ägande ökar väsentligt och vi ser redan en stor efterfrågan på Stendörrens aktie från institutioner och fonder. Noteringen är också en ytterligare kvalitetsstämpel för bolaget i vår fortsatta dialog med finansiärer, hyresgäster och partners. Vår affärsmodell med fokus på fastigheter för lager, logistik och lätt industri i den dynamiska och växande Stockholmsregionen har varit mycket framgångsrik. Vår kombination av fastigheter med starka kassaflöden och en spännande och väl positionerad projektportfölj ger oss finansiell stabilitet tillsammans med stor tillväxtpotential. Vi ser ljust på framtiden där Stockholmsregionens starka tillväxt ger oss stora affärsmöjligheter som vi står väl rustade att möta.
Fredrik Brodin, VD
Vårt kundorienterade arbetssätt och den starka utvecklingen för våra fastigheter inom huvudsegmenten lager och lätt industri är bidragande faktorer till att vi summerar ett
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Vi glada och stolta över att få hälsa Eskilstuna kommunfastigheter varmt välkomna till vår fastighet och ser fram emot ett långsiktigt samarbete
Maria Mastej, Uthyrnings- och Marknadschef
”Vi är väldigt glada och stolta för det mycket stora intresset av att delta i vår obligationsemission och det förtroende investerarna därmed visat Stendörren Fastigheters affärsmodell. Vi ser goda affärsmöjligheter i vår kärnmarknad och pengarna från denna emission kommer användas till finansiering av vår fortsatta tillväxt. Orderboken övertecknades kraftigt och ingen ytterligare tilläggsemission inom denna obligationsram bedöms ske
Fredrik Brodin, VD
Vi ser en stark tillväxt i Stockholm och att intresset för denna typ av lokaler är stort. Hyresavtalet med LeasePlan ger Stendörren ett långt och starkt kassaflöde och vi ser fram emot en lång och givande relation
Fredrik Brodin, VD Stendörren
Det är väldigt roligt att få vara en del av LeasePlans frammarsch i Sverige. Vi glada och stolta över att kunna få dem som kund
Maria Mastej, Uthyrnings- och Marknadschef Stendörren
LeasePlan fortsätter att leverera i enlighet med vår nya strategi att bygga upp en egen retail business med fokus på att sälja f.d. leasing-/begagnade bilar till slutkonsument (B2C). Grunden för en lyckad satsning är en förstående och lyssnande partner, vilket vi verkligen känner att Stendörren Fastigheter har varit hittills. Vi ser verkligen fram emot denna resa tillsammans med Stendörren, framtill den dagen då anläggningen står färdig
Niklas Gustafson, Remarketing Director på LeasePlan Sverige AB
Vi är glada att kunna köpa en mycket välskött lagerfastighet som ligger lättillgänglig för hyresgästens kunder i expansiva Upplands-Bro kommun. När Stockholm växer vill vi kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till alla de företag som vill verka i detta tillväxtområde
Fredrik Brodin, VD Stendörren
Detta är ett kompletteringsförvärv till vår övriga fastighetsportfölj i området och vi ser framför oss fler liknande förvärv både i detta område och i Stendörrens övriga fokusområden.
Johan Bråkenhielm, Transaktionschef Stendörren
Jag ser fram emot att fullt ut kunna koncentrera mig på Centro Kakel & Klinker ABs kärnverksamhet med fullt fokus på att teckna riksavtal med stora kunder
Per Andersson, säljare
Vi är glada att kunna köpa en modern industrifastighet med en bra hyresgäst i ett strategiskt intressant område som ligger lättillgängligt för kunderna till denna typ av verksamhet. Att tillhandahålla ändamålsenliga industrilokaler till företag som vill verka i Stockholmsområdet ligger helt i linje med Stendörrens affärsmodell
Fredrik Brodin, VD Stendörren
Vi kommer göra kompletteringsförvärv i detta område liksom vi gör i andra områden där Stendörren sedan tidigare är fastighetsägare
Johan Bråkenhielm, Transaktionschef Stendörren
- Med GreenHub Bro vill vi skapa en modern och hållbar arbetsplats för tusentals personer som möter framtidens krav på miljövänliga och flexibla logistiklösningar samtidigt som konsumenternas krav på snabba leveranser kan tillgodoses.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Vi är glada att kunna köpa en modern industrifastighet med en bra hyresgäst i ett område där vi sedan tidigare äger flera fastigheter. Vi tror starkt på området inte minst tack vare att såväl pendeltåg som tunnelbana finns i närområdet. När Stockholm växer vill vi kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till alla de företag som vill värka i detta tillväxtområde. När Yamaha flyttar kommer vi att kunna skapa mycket fina arbetsplatser med en konkurrenskraftig hyresnivå
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Stendörren avslutar årets tredje kvartal starkt med stigande förvaltningsresultat och stigande
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
– Vi är oerhört glada och stolta över att Dahl valt oss som hyresvärd för sitt nya centrallager. Vi ser fram emot att gemensamt skapa moderna lokaler med stort fokus på hållbarhet.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Vi är väldigt glada över att tillsammans med Stendörren fortsätta dialogen och utveckla moderna lager och logistiklokaler där vi har möjlighet att samlokalisera och modernisera våra verksamheter.
Tomas Johansson, VD och koncernchef Dahl Sverige AB
- Vi är stolta över att kunna rulla ut ännu ett Point-hus i ett attraktivt läge på Fågelviksvägen i Norsborg. Vi tror att Point Slagsta kan passa kreativa verksamheter som behöver stora utrymmen, kanske med direktanslutning till lagermöjligheter, säger Maria Mastej, Marknads- och uthyrningschef på Stendörren Fastigheter
Maria Mastej, Marknads- och uthyrningschef
”Våra kunder efterfrågar i allt högre grad de lösningar som ett större logistikcentrum kan erbjuda, varför vi nu är extra glada att nu kunna förstärka vår närvaro i området. Det kommer ge oss förbättrade möjlighet att utveckla nya och hållbara logistiklösningar för våra befintliga och kommande hyresgäster”,I och med köpet kan Stendörren gå vidare med planerna att bygga ett modernt och miljövänligt logistikcenter norr om Stockholm. Läget med egen järnvägsanslutning till stambanan och den nya trafikplatsen Kockbacka vilken ger omedelbar närhet till E18 innebär att vi kan erbjuda våra hyresgäster fantastiska förutsättningar att skapa hållbara och miljövänliga logistiklösningar.” fortsätter Fredrik Brodin.
Fredrik Brodin, VD Stendörren
”Stendörren avslutar ännu ett stabilt kvartal med god lönsamhet. Efterfrågan på lokaler i den region som vi verkar i är fortsatt stark och marknadshyrorna är stigande. Sverige visar finansiell stabilitet samtidigt som de historiskt låga räntorna verkar bestå.
Fredrik Brodin, VD
”Det är med stor glädje och stolthet vi fortsätter vårt långsiktiga samarbete med Medivir som bedrivit sin verksamhet i fastigheten i drygt 20 år. I linje med vår proaktiva förvaltningsstrategi och i nära samarbete med vår kund kan vi genom denna förlängning långsiktigt säkra lokalförsörjningen för Medivirs fortsatta verksamhet” säger Fredrik Brodin, vd Stendörren Fastigheter.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
”Stendörren verkar i Sveriges starkast växande region, Stockholm och Mälardalen. Vi trivs i regionen som fortsätter att visa mycket stabila tillväxtsiffror. Vår affärstruktur med en långsiktig bas i en stabil fastighetsportfölj fortsätter att generera goda resultat och ett starkt kassaflöde. Hyresintäkterna stiger tack vare ett aktivt förvaltnings- och uthyrningsarbete. Efterfrågan på lokaler bedöms som fortsatt stark vilket skapar förutsättningar för att den styrka som hyresmarknaden visar kommer hålla i sig under överskådlig framtid.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
”Caroline har bidragit på ett väsentligt och mycket värdefullt sätt i processen att förbereda bolaget och styrelsen inför flytten till börsens huvudlista. Vi är därför jätteglada att hon nu accepterat rollen som bolagets permanenta bolagsjurist”,
Fredrik Brodin, VD
Stendörren äger sedan tidigare grannfastigheten Båglampan 35 och förvärvet av Båglampan 25 skapar goda förutsättningar och synergieffekter för vår vision att förädla kvarteren
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
”Kilenkrysset expanderar Rosersberg som är en av bolagets kärnmarknader. Kombinationen av kassaflöde i de befintliga husen samt outnyttjade byggrätter ger goda möjligheter att utveckla fastigheterna”,
Jan Persson, Kilenkrysset
”Vi väljer att fokusera våra projektledningsresurser på att utveckla det spännande projektet Stockholm Väst Logistik i Bro som har väldigt goda förutsättningar till värdetillväxt. Samarbetet med Kilenkrysset är fortsatt gott. Deras väsentligen starkare närvaro i Rosersberg ger dock större förutsättning för utveckling av fastigheterna där, varför vi nu säljer”
Fredrik Brodin, VD Stendörren
Vi är glada att kunna köpa en modern industrifastighet med en bra hyresgäst i Librobäck, ett område där vi sedan tidigare äger fastigheter. Det 12-åriga hyresavtalet ger oss stabila kassaflöden och bra finansiering
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
- Vi är glada över att kunna flytta in på Ryssviksvägen 2, ett område som ligger centralt och bra beläget för både vår verksamhet och vår personal. Stendörren kunde erbjuda lokaler med flexibla lösningar som passar vår typ av verksamhet. Vi ser fram emot att flytta in, kommenterar
Håkan Askelöf, VD Nacka Energi
- Vi är mycket glada över att Nacka Energi har valt Point Nacka och ser fram emot ett bra samarbete. Det ska bli spännande att utveckla vår allra första konceptfastighet tillsammans med Nacka Energi som delar våra värderingar vad gäller såväl långsiktighet som hållbarhet,
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Vi ser ett stort behov av moderna fastigheter för till exempel kontor och handel i centrala Enköping”.
Fredrik Brodin, VD
”Verksamhetsåret 2016 präglades för Stendörren av ett intensivt fokus på att förbättra kassaflöden i våra fastigheter och utveckla och bygga ut vår organisation. Parallellt med detta har vi även investerat i nya fastigheter i de lägen vi vill växa och sålt fastigheter som vi sett begränsade utvecklingsmöjligheter för. Organisationen har växt med 13 medarbetare till 30 och ett flertal viktiga hyresavtal har tecknats. Vi har även fortsatt arbetet med förädling av användningen av våra fastigheter genom att aktivt driva detaljplanearbete på fem av våra fastigheter där goda förutsättningar för detta finns.
Fredrik Brodin, VD
”Vi är mycket glada att kunna utöka vår närvaro i det expansiva området kring Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Fysikern 1 är en modern och väl underhållen fastighet med stor potential i ett attraktivt läge”
Fredrik Brodin, VD
: ”Vår övertygelse är att ränteläget kommer vara fortsatt lågt under överskådlig tid varför vi tycker att räntetak är ett bättre verktyg för räntesäkring i dagens marknadsläge än swappar. Dessutom innebär denna transaktion en momentan förstärkning av vår intjäningsförmåga om nästan 13 procent”
Fredrik Brodin, VD
”Vi är mycket glada att kunna förvärva denna fastighet som ligger mycket väl belägen i ett för oss välkänt område. Fastigheten bebyggs med högkvalitativa verksamhetslokaler för tunga fordon och med starka hyresgäster. Hyresintäkterna kommer efter färdigställande bidra på ett positivt sätt till Stendörrens kassaflöde ”
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
”Vi är glada att kunna sälja denna fastighet för ett pris som väsentligen överstiger vår värdering. Försäljningen frigör både kapital och projektledningsresurser som vi återinvesterar i andra projekt och förvärv.”
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Denna fastighet ligger mycket bra belägen med sjökontakt och i närheten av Stockholms nya storhamn Norvik. Vi tror på en stark utveckling i Nynäshamn och vi är glada att få köpa vår första fastighet i kommunen”
Fredrik Brodin, VD
”Stendörren summerar återigen ett kvartal med starka siffror, resultatet efter skatt för årets första nio månader uppgår till 454 miljoner kronor och den rapporterade soliditeten har ökat med ytterligare en procentenhet från föregående kvartal till 33 procent. Vårt långsiktiga mål om 35 procent soliditet senast vid utgången av 2017, är således på god väg att nås. I stort sett samtliga nyckeltal uppvisar en positiv utveckling, vilket över tid ger oss möjligheten att växa genom egen intjäning samtidigt som vi kan erbjuda aktieägarna löpande utdelning. Stendörrens engagerade och professionella medarbetare är en starkt bidragande anledning till denna positiva utveckling.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Förvärvet av Traversen 14 utgör ett viktigt komplement till vårt tidigare förvärv. Dom två fastigheterna utgör tillsammans en naturlig enhet och möjliggör efter ändrad detaljplan utveckling av ett helt bostadskvarter.”
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Beskedet från Botkyrka kommun är ett glädjande bevis att vår medvetna satsning på värdeskapande via vidareutveckling av detaljplaner i vårt befintliga fastighetsbestånd fungerar. Detta besked utgör ett viktigt steg i planprocessen men vägen till färdig detaljplan för bostäder är fortfarande lång och bedöms ta cirka 2 år.”
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Försäljningen av Karossen 7 ligger i linje med vår strategi att renodla vårt fastighetsbestånd till de orter inom Storstockholm och Mälardalen där tillväxten är som störst samtidigt som vi får en effektivare förvaltning när verksamheten koncentreras till färre områden”,
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Det är med stor glädje vi välkomnar våra nya hyresgäster till Stendörren. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete och att tillsammans fortsätta att utveckla fastigheterna och områdena de verkar i. Vi ser en fortsatt stark hyresmarknad med god efterfrågan på lokaler inom lager, logistik och lätt industri”,
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Traversen 15 är en fullt uthyrd industrifastighet där vi och Sollentuna kommun ser möjligheten att på sikt ändra detaljplanen till bostadsändamål. För Stendörren har ett aktivt arbete med detaljplaner blivit ett en naturlig del av verksamheten. I det växande Storstockholm ser vi allt oftare hur industriområden får ändrad användning och högre exploateringsgrad.”
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Stendörren summerar återigen ett kvartal med starka siffror. Resultatet efter skatt för första halvåret uppgår till 363 miljoner kronor och den rapporterade soliditeten stiger till 32 procent. I maj 2016 reviderade Stendörren sitt finansiella mål avseende koncernens soliditet från tidigare 30 procent till att nå 35 procent per utgången av 2017. Detta mål är vi således redan nu på god väg att uppnå.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
För oss är det strategiskt rätt att sälja av mindre obebyggda fastigheter om vi inte själva har en hyresgäst. Vi har arbetat med detaljplanerna runt Fors Trafikplats längs väg 73 mot Nynäshamn en längre tid. Den höga efterfrågan på mark i Stockholmsområdet har gett oss ett pris som är cirka 10 procent högre än vår senaste värdering för fastigheten. Samtidigt upplever vi ett klart ökat intresse för våra återstående byggrätter vid Fors Trafikplats som medger byggnation om ca 22 000 kvadratmeter för lätt industri och logistik.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Det unika läget med egen järnvägsanslutning till stambanan och närheten till E18 ger fantastiska möjligheter att skapa ett mycket attraktivt logistikläge i Stockholms absoluta närhet. Vi har möjlighet att bygga mer än 200 000 kvm nya lokaler i området inom befintlig detaljplan. Järnvägsanslutningen och den nya trafikplatsen med ny motorvägsavfart från E18 som leder rakt ned till Nygårds industriområde ger oss möjlighet att skapa en flexibel kombiterminal för framtidens krav på miljövänliga logistiklösningar och konsumenternas krav på snabba leveranser. Den erfarenhet som Kilenkrysset med Jan Persson och hans team har inom logistik är mycket värdefullt för vårt gemensamma JV
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Vi vet styrkan i området, vår mark vid E18 Brunna har haft väldigt hög efterfrågan. Genom att få tillgång till järnvägsanslutning kan vi bygga en kombiterminal för ankommande och avgående gods från området vilket vi har mycket positiv erfarenhet av från Rosersberg
Jan Persson, grundare och ägare Kilenkrysset
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp