Dela

Citat

Vi är glada att kunna köpa en modern industrifastighet med en bra hyresgäst i ett strategiskt intressant område som ligger lättillgängligt för kunderna till denna typ av verksamhet. Att tillhandahålla ändamålsenliga industrilokaler till företag som vill verka i Stockholmsområdet ligger helt i linje med Stendörrens affärsmodell
Fredrik Brodin, VD Stendörren
Vi kommer göra kompletteringsförvärv i detta område liksom vi gör i andra områden där Stendörren sedan tidigare är fastighetsägare
Johan Bråkenhielm, Transaktionschef Stendörren
- Med GreenHub Bro vill vi skapa en modern och hållbar arbetsplats för tusentals personer som möter framtidens krav på miljövänliga och flexibla logistiklösningar samtidigt som konsumenternas krav på snabba leveranser kan tillgodoses.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Vi är glada att kunna köpa en modern industrifastighet med en bra hyresgäst i ett område där vi sedan tidigare äger flera fastigheter. Vi tror starkt på området inte minst tack vare att såväl pendeltåg som tunnelbana finns i närområdet. När Stockholm växer vill vi kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till alla de företag som vill värka i detta tillväxtområde. När Yamaha flyttar kommer vi att kunna skapa mycket fina arbetsplatser med en konkurrenskraftig hyresnivå
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Stendörren avslutar årets tredje kvartal starkt med stigande förvaltningsresultat och stigande
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
– Vi är oerhört glada och stolta över att Dahl valt oss som hyresvärd för sitt nya centrallager. Vi ser fram emot att gemensamt skapa moderna lokaler med stort fokus på hållbarhet.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Vi är väldigt glada över att tillsammans med Stendörren fortsätta dialogen och utveckla moderna lager och logistiklokaler där vi har möjlighet att samlokalisera och modernisera våra verksamheter.
Tomas Johansson, VD och koncernchef Dahl Sverige AB
- Vi är stolta över att kunna rulla ut ännu ett Point-hus i ett attraktivt läge på Fågelviksvägen i Norsborg. Vi tror att Point Slagsta kan passa kreativa verksamheter som behöver stora utrymmen, kanske med direktanslutning till lagermöjligheter, säger Maria Mastej, Marknads- och uthyrningschef på Stendörren Fastigheter
Maria Mastej, Marknads- och uthyrningschef
”Våra kunder efterfrågar i allt högre grad de lösningar som ett större logistikcentrum kan erbjuda, varför vi nu är extra glada att nu kunna förstärka vår närvaro i området. Det kommer ge oss förbättrade möjlighet att utveckla nya och hållbara logistiklösningar för våra befintliga och kommande hyresgäster”,I och med köpet kan Stendörren gå vidare med planerna att bygga ett modernt och miljövänligt logistikcenter norr om Stockholm. Läget med egen järnvägsanslutning till stambanan och den nya trafikplatsen Kockbacka vilken ger omedelbar närhet till E18 innebär att vi kan erbjuda våra hyresgäster fantastiska förutsättningar att skapa hållbara och miljövänliga logistiklösningar.” fortsätter Fredrik Brodin.
Fredrik Brodin, VD Stendörren
”Stendörren avslutar ännu ett stabilt kvartal med god lönsamhet. Efterfrågan på lokaler i den region som vi verkar i är fortsatt stark och marknadshyrorna är stigande. Sverige visar finansiell stabilitet samtidigt som de historiskt låga räntorna verkar bestå.
Fredrik Brodin, VD
”Det är med stor glädje och stolthet vi fortsätter vårt långsiktiga samarbete med Medivir som bedrivit sin verksamhet i fastigheten i drygt 20 år. I linje med vår proaktiva förvaltningsstrategi och i nära samarbete med vår kund kan vi genom denna förlängning långsiktigt säkra lokalförsörjningen för Medivirs fortsatta verksamhet” säger Fredrik Brodin, vd Stendörren Fastigheter.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
”Stendörren verkar i Sveriges starkast växande region, Stockholm och Mälardalen. Vi trivs i regionen som fortsätter att visa mycket stabila tillväxtsiffror. Vår affärstruktur med en långsiktig bas i en stabil fastighetsportfölj fortsätter att generera goda resultat och ett starkt kassaflöde. Hyresintäkterna stiger tack vare ett aktivt förvaltnings- och uthyrningsarbete. Efterfrågan på lokaler bedöms som fortsatt stark vilket skapar förutsättningar för att den styrka som hyresmarknaden visar kommer hålla i sig under överskådlig framtid.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
”Caroline har bidragit på ett väsentligt och mycket värdefullt sätt i processen att förbereda bolaget och styrelsen inför flytten till börsens huvudlista. Vi är därför jätteglada att hon nu accepterat rollen som bolagets permanenta bolagsjurist”,
Fredrik Brodin, VD
Stendörren äger sedan tidigare grannfastigheten Båglampan 35 och förvärvet av Båglampan 25 skapar goda förutsättningar och synergieffekter för vår vision att förädla kvarteren
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
”Kilenkrysset expanderar Rosersberg som är en av bolagets kärnmarknader. Kombinationen av kassaflöde i de befintliga husen samt outnyttjade byggrätter ger goda möjligheter att utveckla fastigheterna”,
Jan Persson, Kilenkrysset
”Vi väljer att fokusera våra projektledningsresurser på att utveckla det spännande projektet Stockholm Väst Logistik i Bro som har väldigt goda förutsättningar till värdetillväxt. Samarbetet med Kilenkrysset är fortsatt gott. Deras väsentligen starkare närvaro i Rosersberg ger dock större förutsättning för utveckling av fastigheterna där, varför vi nu säljer”
Fredrik Brodin, VD Stendörren
Vi är glada att kunna köpa en modern industrifastighet med en bra hyresgäst i Librobäck, ett område där vi sedan tidigare äger fastigheter. Det 12-åriga hyresavtalet ger oss stabila kassaflöden och bra finansiering
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
- Vi är glada över att kunna flytta in på Ryssviksvägen 2, ett område som ligger centralt och bra beläget för både vår verksamhet och vår personal. Stendörren kunde erbjuda lokaler med flexibla lösningar som passar vår typ av verksamhet. Vi ser fram emot att flytta in, kommenterar
Håkan Askelöf, VD Nacka Energi
- Vi är mycket glada över att Nacka Energi har valt Point Nacka och ser fram emot ett bra samarbete. Det ska bli spännande att utveckla vår allra första konceptfastighet tillsammans med Nacka Energi som delar våra värderingar vad gäller såväl långsiktighet som hållbarhet,
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Vi ser ett stort behov av moderna fastigheter för till exempel kontor och handel i centrala Enköping”.
Fredrik Brodin, VD
”Verksamhetsåret 2016 präglades för Stendörren av ett intensivt fokus på att förbättra kassaflöden i våra fastigheter och utveckla och bygga ut vår organisation. Parallellt med detta har vi även investerat i nya fastigheter i de lägen vi vill växa och sålt fastigheter som vi sett begränsade utvecklingsmöjligheter för. Organisationen har växt med 13 medarbetare till 30 och ett flertal viktiga hyresavtal har tecknats. Vi har även fortsatt arbetet med förädling av användningen av våra fastigheter genom att aktivt driva detaljplanearbete på fem av våra fastigheter där goda förutsättningar för detta finns.
Fredrik Brodin, VD
”Vi är mycket glada att kunna utöka vår närvaro i det expansiva området kring Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Fysikern 1 är en modern och väl underhållen fastighet med stor potential i ett attraktivt läge”
Fredrik Brodin, VD
: ”Vår övertygelse är att ränteläget kommer vara fortsatt lågt under överskådlig tid varför vi tycker att räntetak är ett bättre verktyg för räntesäkring i dagens marknadsläge än swappar. Dessutom innebär denna transaktion en momentan förstärkning av vår intjäningsförmåga om nästan 13 procent”
Fredrik Brodin, VD
”Vi är mycket glada att kunna förvärva denna fastighet som ligger mycket väl belägen i ett för oss välkänt område. Fastigheten bebyggs med högkvalitativa verksamhetslokaler för tunga fordon och med starka hyresgäster. Hyresintäkterna kommer efter färdigställande bidra på ett positivt sätt till Stendörrens kassaflöde ”
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
”Vi är glada att kunna sälja denna fastighet för ett pris som väsentligen överstiger vår värdering. Försäljningen frigör både kapital och projektledningsresurser som vi återinvesterar i andra projekt och förvärv.”
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Denna fastighet ligger mycket bra belägen med sjökontakt och i närheten av Stockholms nya storhamn Norvik. Vi tror på en stark utveckling i Nynäshamn och vi är glada att få köpa vår första fastighet i kommunen”
Fredrik Brodin, VD
”Stendörren summerar återigen ett kvartal med starka siffror, resultatet efter skatt för årets första nio månader uppgår till 454 miljoner kronor och den rapporterade soliditeten har ökat med ytterligare en procentenhet från föregående kvartal till 33 procent. Vårt långsiktiga mål om 35 procent soliditet senast vid utgången av 2017, är således på god väg att nås. I stort sett samtliga nyckeltal uppvisar en positiv utveckling, vilket över tid ger oss möjligheten att växa genom egen intjäning samtidigt som vi kan erbjuda aktieägarna löpande utdelning. Stendörrens engagerade och professionella medarbetare är en starkt bidragande anledning till denna positiva utveckling.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Förvärvet av Traversen 14 utgör ett viktigt komplement till vårt tidigare förvärv. Dom två fastigheterna utgör tillsammans en naturlig enhet och möjliggör efter ändrad detaljplan utveckling av ett helt bostadskvarter.”
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Beskedet från Botkyrka kommun är ett glädjande bevis att vår medvetna satsning på värdeskapande via vidareutveckling av detaljplaner i vårt befintliga fastighetsbestånd fungerar. Detta besked utgör ett viktigt steg i planprocessen men vägen till färdig detaljplan för bostäder är fortfarande lång och bedöms ta cirka 2 år.”
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Försäljningen av Karossen 7 ligger i linje med vår strategi att renodla vårt fastighetsbestånd till de orter inom Storstockholm och Mälardalen där tillväxten är som störst samtidigt som vi får en effektivare förvaltning när verksamheten koncentreras till färre områden”,
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Det är med stor glädje vi välkomnar våra nya hyresgäster till Stendörren. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete och att tillsammans fortsätta att utveckla fastigheterna och områdena de verkar i. Vi ser en fortsatt stark hyresmarknad med god efterfrågan på lokaler inom lager, logistik och lätt industri”,
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Traversen 15 är en fullt uthyrd industrifastighet där vi och Sollentuna kommun ser möjligheten att på sikt ändra detaljplanen till bostadsändamål. För Stendörren har ett aktivt arbete med detaljplaner blivit ett en naturlig del av verksamheten. I det växande Storstockholm ser vi allt oftare hur industriområden får ändrad användning och högre exploateringsgrad.”
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Stendörren summerar återigen ett kvartal med starka siffror. Resultatet efter skatt för första halvåret uppgår till 363 miljoner kronor och den rapporterade soliditeten stiger till 32 procent. I maj 2016 reviderade Stendörren sitt finansiella mål avseende koncernens soliditet från tidigare 30 procent till att nå 35 procent per utgången av 2017. Detta mål är vi således redan nu på god väg att uppnå.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
För oss är det strategiskt rätt att sälja av mindre obebyggda fastigheter om vi inte själva har en hyresgäst. Vi har arbetat med detaljplanerna runt Fors Trafikplats längs väg 73 mot Nynäshamn en längre tid. Den höga efterfrågan på mark i Stockholmsområdet har gett oss ett pris som är cirka 10 procent högre än vår senaste värdering för fastigheten. Samtidigt upplever vi ett klart ökat intresse för våra återstående byggrätter vid Fors Trafikplats som medger byggnation om ca 22 000 kvadratmeter för lätt industri och logistik.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Det unika läget med egen järnvägsanslutning till stambanan och närheten till E18 ger fantastiska möjligheter att skapa ett mycket attraktivt logistikläge i Stockholms absoluta närhet. Vi har möjlighet att bygga mer än 200 000 kvm nya lokaler i området inom befintlig detaljplan. Järnvägsanslutningen och den nya trafikplatsen med ny motorvägsavfart från E18 som leder rakt ned till Nygårds industriområde ger oss möjlighet att skapa en flexibel kombiterminal för framtidens krav på miljövänliga logistiklösningar och konsumenternas krav på snabba leveranser. Den erfarenhet som Kilenkrysset med Jan Persson och hans team har inom logistik är mycket värdefullt för vårt gemensamma JV
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Vi vet styrkan i området, vår mark vid E18 Brunna har haft väldigt hög efterfrågan. Genom att få tillgång till järnvägsanslutning kan vi bygga en kombiterminal för ankommande och avgående gods från området vilket vi har mycket positiv erfarenhet av från Rosersberg
Jan Persson, grundare och ägare Kilenkrysset
Genom investeringarna i fastigheten erbjuds Silex Microsystems AB mer ändamålsenliga och representativa lokaler som anpassas för verksamhetens framtida behov. Vi är väldigt glada och stolta över att ett världsledande teknikföretag valt att fortsätta sitt långa samarbete med oss
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Att tillsammans med Stendörren investera i fastigheten för att långsiktigt säkra vår forskning och produktion i Sverige är mycket glädjande
CEO, Silex Microsystems, Edvard Kälvesten.
Stendörren ser ett stort värde i att avyttra mindre obebyggda fastigheter, vilka kräver förhållandevis stora resurser att bebygga och hyra ut. Att vi kan göra den förädlingen av fastighetsbeståndet till attraktiva priser skapar ytterligare mervärde
Fredrik Brodin, VD
Stendörren har börjat året bra, vi står rustade med en kompetent organisation som förvaltar ett centraliserat fastighetsbestånd i Storstockholm och Mälardalen, en av Europas starkast växande storstadsregioner.
Fredrik Brodin, VD
Vi har under senare tid upplevt ett starkt intresse för Högdalens Industriområde och våra lokaler. Denna trend återspeglas tydligt i nu tecknat hyresavtal med lång hyrestid och starkt hyresflöde. Vi ser väldigt mycket fram emot att välkomna vår nya hyresgäst och vår fortsatta samverkan, säger Fredrik Brodin, VD på Stendörren Fastigheter.”
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Stendörrens fastighet i Högdalen ligger i ett lättillgängligt och väletablerat industriområde. Här får vi lokaler som stödjer vårt arbete och skapar trivsel för både våra medarbetare och kunder. Vi ser nu fram emot att utveckla vår verksamhet tillsammans med våra medarbetare och vår nya hyresvärd säger Johanna Löttiger, VD på Taxiutrustning
Johanna Löttiger, VD på Taxiutrustning AB
Vi gläds åt affären, dels för att det skapar en stor vinst för Stendörren och dels för att det skapar stor nytta för Scandi Standard, genom att indirekt äga sin viktigaste produktionsanläggning i Sverige. Stendörren har i nära samarbete med Kronfågel förlängt hyresavtalet samt påbörjat en omfattande utbyggnad av anläggningen. Transaktionen följer Stendörrens affärsmodell; att investera i fastigheter med utvecklingspotential och när utvecklingspotentialen är uppnådd, göra försäljningar
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
Stendörren Fastigheter presenterar idag sin första bokslutskommuniké avseende ett helt verksamhetsår som noterat bolag på Stockholm Nasdaq First North Premier. Året har präglats av mycket stor tillväxt med god lönsamhet och ett starkt kassaflöde. Fastighetsbeståndet har ökat med hela 124 procent, från 2,2 miljarder till 4,9 miljarder kronor. Antalet fastigheter har ökat från 31 till 81 stycken och den uthyrningsbara ytan har ökat från 275 000 kvadratmeter till 585 000 kvadratmeter med bibehållet starka nyckeltal.
Fredrik Brodin, VD
Vi har under en längre tid följt den starka utvecklingen av Uppsala som fastighetsmarknad och är väldigt glada för att nu kunna genomföra Stendörrens första förvärv här. Vi tror på Uppsalas framtida utveckling som en viktig del av Mälardalens långsiktiga tillväxt och vi kommer fortsätta växa på denna marknad. De fyra fastigheter som vi förvärvar från Framtidens Fastighetsbolag är alla väl belägna och i gott skick.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Vi är mycket glada för att på kort tid kunnat genomföra denna affär med Peab som vi gärna ser ett fortsatt samarbete med. Detta förvärv erbjuder mycket intressanta utvecklingsmöjligheter och utgör ett positivt tillskott för Stendörren i området Stockholm Syd”
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Vi ser positivt på att få in Stendörren som en aktör inom Stockholm Syd Almnäs och vi kommer fortsätta att utveckla vårt kvarvarande bestånd”
Fredrik Pettersson, regionchef Peab Fastighetsutveckling
”Stendörren Fastigheter presenterar ännu ett stabilt kvartal. Efter årets inledande kraftiga expansion med en fördubbling av balansräkningen under första kvartalet kan vi nu konstatera att intjäningen även för tredje kvartalet är fortsatt stabil och väl i linje med den tidigare kommunicerade intjäningsförmågan.
Fredrik Brodin, VD
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp