Dela

Citat

- I Point Farsta har vi hämtat inspirationen från områden som Meatpacking District i New York, och LUMA i Stockholm, med mycket ljus och rymd i ett område med industriell känsla. Vi kommer även skapa generösa umgängesytor för att göra det enkelt att samverka över en kopp kaffe, säger Maria Mastej, marknads- och uthyrningschef på Stendörren.
Maria Mastej, Marknads- och Uthyrningschef
- Vi valde våra fastigheter på Frykdalsbacken då de är belägna i ett av de mest expansiva områdena i Stockholmsområdet i dag. Farsta bedöms som ett viktigt utvecklingsområde, där flera aktörer nu fokuserar på att skapa ett välmående näringsliv, bra handelsutbud liksom fortsatt utveckling av transporter och infrastruktur, fortsätter Maria Mastej.
Maria Mastej, Marknads- och Uthyrningschef
Noteringen av bolagets B-aktie på huvudlistan har mottagits bra av aktiemarknaden med en mycket positiv kursutveckling under kvartalet samtidigt som omsättningen ökar. Ägandet i bolaget har breddats och vi ser att denna trend fortsätter. Sedan bytet till huvudlistan har antalet aktieägare ökat med 14 procent till drygt femtusen och den genomsnittliga omsättningen av aktier under andra kvartalet har ökat med över 100 procent i jämförelse med årets första kvartal.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
Vi är glada att kunna förvärva en mycket välskött fastighet med en stark hyresgäst i ett strategiskt intressant område som utvecklas hela tiden. Fastigheten flankerar E4 och erbjuder ett ypperligt skyltläge med god tillgänglighet. Upplands-Väsby är en av de marknader där vi gärna gör ytterligare förvärv
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Återigen gör vi ett kompletteringsförvärv i ett område där vi sedan tidigare är fastighetsägare och där vi vill växa ytterligare. Såväl förvaltning som uthyrningsarbetet gagnas av vi kan växa med våra hyresgäster och tillmötesgå deras lokalbehov.
Johan Bråkenhielm, Transaktionschef Stendörren Fastigheter
Vi är glada att kunna köpa en fastighet med en bra hyresgästmix i ett strategiskt intressant område som ligger lättillgängligt för kunderna till denna typ av verksamhet. Enköping är en av de marknader där vi gärna gör ytterligare förvärv.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Vi avser att göra kompletteringsförvärv i detta område liksom vi gör i andra områden där Stendörren sedan tidigare är fastighetsägare. Såväl förvaltning som uthyrning gagnas av vi kan växa med våra hyresgäster och tillmötesgå deras lokalbehov.
Johan Bråkenhielm, Transaktionschef Stendörren Fastigheter
Vi är glada att kunna köpa en mycket välskött fastighetsportfölj i expansiva Bromma och Spånga. Området gynnas starkt av de många infrastruktursatsningarna avseende framförallt förbättrad kollektivtrafik och har sedan tidigare ett starkt företagsklimat. När Stockholm växer vill vi kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till alla de företag som vill verka i detta tillväxtområde
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
Fastigheterna ligger samlade vilket passar väl in i Stendörrens fastighetsbestånd. Vi har redan flera fastigheter i området och genom detta förvärv stärker vi vår position ytterligare och skapar positiva synergieffekter för förvaltning och uthyrning.
Johan Bråkenhielm, Transaktionschef Stendörren Fastigheter AB
Vi är mycket nöjda över intresset i obligationsemissionen, med såväl mindre investerare som större ankarinvesterare. Utfallet av obligationsemissionen är en tydlig bekräftelse på investerarnas förtroende för vår affärsmodell. Vi kommer att förvalta detta förtroende väl och investera pengarna i vår kärnmarknad.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Den 10 april ringde vi i börsklockan på Nasdaq Stockholm och Stendörrens aktie var noterad på Mid Cap efter drygt tre år på First North. För oss en historisk händelse! Vi har haft tre fantastiska år på Nasdaq First North och Nasdaq First North Premier under vilken tid vår fastighetsportfölj mer än tredubblats, våra finansiella mål överträffats, och vår utdelning till aktieägarna föreslås öka för tredje året i rad. Förutsättningarna för ett breddad ägande från framför allt fonder och institutioner har ökat och vi kan redan se förändringar i ägarlistan. Även de finansiella förutsättningarna förbättras och vår ambition om fortsatt expansion får därmed ännu bättre förutsättningar.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Det är glädjande att se att vårt arbete med att förädla våra fastigheter i Ulvsunda till attraktiva och moderna lätt industri- och sällanköpslokaler börjar ge resultat. Vår målsättning är att skapa lokaler som ger liv och rörelse åt hela området. Därför är vi oerhört stolta över att Hedin Bil valt oss som hyresvärd för sitt nya sin nya anläggning i Bromma. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete
Fredrik Brodin, VD Stendörren:
Med en strategisk placering i ett citynära läge med tillgång till goda allmänna kommunikationer och närhet till våra andra anläggningar i Mälardalen förstärker vi långsiktigt ytterligare vår närvaro i Stockholmsregionen. Vi är väldigt glada över att tillsammans med Stendörren fortsätta dialogen och utveckla en modern anläggning för vår verksamhet.”
Anderz Larqvist ,Hedin Mölndal Bil AB och Hedin Stockholm Bil AB
Vi är glada att kunna köpa en nyproducerad fastighet i ett mycket attraktivt läge i Enköping där vi sedan tidigare äger flertalet fastigheter. Hyresgästen Dollarstore har vi sedan tidigare ett etablerat samarbete med varför vi tycker det är extra roligt att återigen få bli deras hyresvärd
Fredrik Brodin, VD Stendörren
Vi är glada att kunna köpa en välskött och centralt belägen industrifastighet i Eskilstuna med en etablerad hyresgäst. Detta är ett kompletteringsförvärv till vår övriga fastighetsportfölj i Eskilstuna och fastigheten är strategiskt belägen utmed Kungsgatan och hyresgästen har bedrivit verksamhet här sedan 60-talet
Johan Bråkenhielm, Transaktionschef Stendörren
”Genom affären med Stendörren Fastigheter kan vi investera i vår kärnverksamhet och fortsätta expansionen i Sverige och internationellt
Christer Gyllhamn, VD Granlund Tools AB
”Våra första tre år som noterat bolag har varit mycket framgångsrika med en tredubbling av fastighetsvärdet och förslag om höjd utdelning till våra aktieägare för tredje året i rad. Jag känner mig stolt att tillsammans med hela det engagerade Stendörrenteamet, som gjort ett fantastiskt jobb, få ringa i börsklockan och göra entré på huvudlistan. Vi ser fram emot att fortsätta bygga Stendörren ännu starkare med samma affärsidé och finansiella mål som tidigare. Vårt huvudfokus att äga, förvalta och utveckla fastigheter med starka kassaflöden i Stockholmsregionen har, i kombination med låg finansiell risk och lönsam projektutveckling, varit framgångsrikt. Våra mer än 500 hyresgäster, representerade av små och stora företag inom service, verkstad och logistik, är alla bidragande till våra stabila och över tid hållbara hyresintäkter samtidigt som de bidrar till regionens starka tillväxt.
Fredrik Brodin, VBD
Vi har haft tre fantastiska år på Nasdaq First North och First North Premier under vilka vår fastighetsportfölj mer än tredubblats, våra finansiella mål har överträffats och vår utdelning till aktieägarna föreslås ökas för tredje året i rad. Noteringen på Nasdaq Stockholm ger oss möjligheten att fortsätta vår tillväxtresa. Förutsättningarna för ett breddat ägande ökar väsentligt och vi ser redan en stor efterfrågan på Stendörrens aktie från institutioner och fonder. Noteringen är också en ytterligare kvalitetsstämpel för bolaget i vår fortsatta dialog med finansiärer, hyresgäster och partners. Vår affärsmodell med fokus på fastigheter för lager, logistik och lätt industri i den dynamiska och växande Stockholmsregionen har varit mycket framgångsrik. Vår kombination av fastigheter med starka kassaflöden och en spännande och väl positionerad projektportfölj ger oss finansiell stabilitet tillsammans med stor tillväxtpotential. Vi ser ljust på framtiden där Stockholmsregionens starka tillväxt ger oss stora affärsmöjligheter som vi står väl rustade att möta.
Fredrik Brodin, VD
Vårt kundorienterade arbetssätt och den starka utvecklingen för våra fastigheter inom huvudsegmenten lager och lätt industri är bidragande faktorer till att vi summerar ett
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Vi glada och stolta över att få hälsa Eskilstuna kommunfastigheter varmt välkomna till vår fastighet och ser fram emot ett långsiktigt samarbete
Maria Mastej, Uthyrnings- och Marknadschef
”Vi är väldigt glada och stolta för det mycket stora intresset av att delta i vår obligationsemission och det förtroende investerarna därmed visat Stendörren Fastigheters affärsmodell. Vi ser goda affärsmöjligheter i vår kärnmarknad och pengarna från denna emission kommer användas till finansiering av vår fortsatta tillväxt. Orderboken övertecknades kraftigt och ingen ytterligare tilläggsemission inom denna obligationsram bedöms ske
Fredrik Brodin, VD
Vi ser en stark tillväxt i Stockholm och att intresset för denna typ av lokaler är stort. Hyresavtalet med LeasePlan ger Stendörren ett långt och starkt kassaflöde och vi ser fram emot en lång och givande relation
Fredrik Brodin, VD Stendörren
Det är väldigt roligt att få vara en del av LeasePlans frammarsch i Sverige. Vi glada och stolta över att kunna få dem som kund
Maria Mastej, Uthyrnings- och Marknadschef Stendörren
LeasePlan fortsätter att leverera i enlighet med vår nya strategi att bygga upp en egen retail business med fokus på att sälja f.d. leasing-/begagnade bilar till slutkonsument (B2C). Grunden för en lyckad satsning är en förstående och lyssnande partner, vilket vi verkligen känner att Stendörren Fastigheter har varit hittills. Vi ser verkligen fram emot denna resa tillsammans med Stendörren, framtill den dagen då anläggningen står färdig
Niklas Gustafson, Remarketing Director på LeasePlan Sverige AB
Vi är glada att kunna köpa en mycket välskött lagerfastighet som ligger lättillgänglig för hyresgästens kunder i expansiva Upplands-Bro kommun. När Stockholm växer vill vi kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till alla de företag som vill verka i detta tillväxtområde
Fredrik Brodin, VD Stendörren
Detta är ett kompletteringsförvärv till vår övriga fastighetsportfölj i området och vi ser framför oss fler liknande förvärv både i detta område och i Stendörrens övriga fokusområden.
Johan Bråkenhielm, Transaktionschef Stendörren
Jag ser fram emot att fullt ut kunna koncentrera mig på Centro Kakel & Klinker ABs kärnverksamhet med fullt fokus på att teckna riksavtal med stora kunder
Per Andersson, säljare
Vi är glada att kunna köpa en modern industrifastighet med en bra hyresgäst i ett strategiskt intressant område som ligger lättillgängligt för kunderna till denna typ av verksamhet. Att tillhandahålla ändamålsenliga industrilokaler till företag som vill verka i Stockholmsområdet ligger helt i linje med Stendörrens affärsmodell
Fredrik Brodin, VD Stendörren
Vi kommer göra kompletteringsförvärv i detta område liksom vi gör i andra områden där Stendörren sedan tidigare är fastighetsägare
Johan Bråkenhielm, Transaktionschef Stendörren
- Med GreenHub Bro vill vi skapa en modern och hållbar arbetsplats för tusentals personer som möter framtidens krav på miljövänliga och flexibla logistiklösningar samtidigt som konsumenternas krav på snabba leveranser kan tillgodoses.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Vi är glada att kunna köpa en modern industrifastighet med en bra hyresgäst i ett område där vi sedan tidigare äger flera fastigheter. Vi tror starkt på området inte minst tack vare att såväl pendeltåg som tunnelbana finns i närområdet. När Stockholm växer vill vi kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till alla de företag som vill värka i detta tillväxtområde. När Yamaha flyttar kommer vi att kunna skapa mycket fina arbetsplatser med en konkurrenskraftig hyresnivå
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Stendörren avslutar årets tredje kvartal starkt med stigande förvaltningsresultat och stigande
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
– Vi är oerhört glada och stolta över att Dahl valt oss som hyresvärd för sitt nya centrallager. Vi ser fram emot att gemensamt skapa moderna lokaler med stort fokus på hållbarhet.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Vi är väldigt glada över att tillsammans med Stendörren fortsätta dialogen och utveckla moderna lager och logistiklokaler där vi har möjlighet att samlokalisera och modernisera våra verksamheter.
Tomas Johansson, VD och koncernchef Dahl Sverige AB
- Vi är stolta över att kunna rulla ut ännu ett Point-hus i ett attraktivt läge på Fågelviksvägen i Norsborg. Vi tror att Point Slagsta kan passa kreativa verksamheter som behöver stora utrymmen, kanske med direktanslutning till lagermöjligheter, säger Maria Mastej, Marknads- och uthyrningschef på Stendörren Fastigheter
Maria Mastej, Marknads- och uthyrningschef
”Våra kunder efterfrågar i allt högre grad de lösningar som ett större logistikcentrum kan erbjuda, varför vi nu är extra glada att nu kunna förstärka vår närvaro i området. Det kommer ge oss förbättrade möjlighet att utveckla nya och hållbara logistiklösningar för våra befintliga och kommande hyresgäster”,I och med köpet kan Stendörren gå vidare med planerna att bygga ett modernt och miljövänligt logistikcenter norr om Stockholm. Läget med egen järnvägsanslutning till stambanan och den nya trafikplatsen Kockbacka vilken ger omedelbar närhet till E18 innebär att vi kan erbjuda våra hyresgäster fantastiska förutsättningar att skapa hållbara och miljövänliga logistiklösningar.” fortsätter Fredrik Brodin.
Fredrik Brodin, VD Stendörren
”Stendörren avslutar ännu ett stabilt kvartal med god lönsamhet. Efterfrågan på lokaler i den region som vi verkar i är fortsatt stark och marknadshyrorna är stigande. Sverige visar finansiell stabilitet samtidigt som de historiskt låga räntorna verkar bestå.
Fredrik Brodin, VD
”Det är med stor glädje och stolthet vi fortsätter vårt långsiktiga samarbete med Medivir som bedrivit sin verksamhet i fastigheten i drygt 20 år. I linje med vår proaktiva förvaltningsstrategi och i nära samarbete med vår kund kan vi genom denna förlängning långsiktigt säkra lokalförsörjningen för Medivirs fortsatta verksamhet” säger Fredrik Brodin, vd Stendörren Fastigheter.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
”Stendörren verkar i Sveriges starkast växande region, Stockholm och Mälardalen. Vi trivs i regionen som fortsätter att visa mycket stabila tillväxtsiffror. Vår affärstruktur med en långsiktig bas i en stabil fastighetsportfölj fortsätter att generera goda resultat och ett starkt kassaflöde. Hyresintäkterna stiger tack vare ett aktivt förvaltnings- och uthyrningsarbete. Efterfrågan på lokaler bedöms som fortsatt stark vilket skapar förutsättningar för att den styrka som hyresmarknaden visar kommer hålla i sig under överskådlig framtid.
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
”Caroline har bidragit på ett väsentligt och mycket värdefullt sätt i processen att förbereda bolaget och styrelsen inför flytten till börsens huvudlista. Vi är därför jätteglada att hon nu accepterat rollen som bolagets permanenta bolagsjurist”,
Fredrik Brodin, VD
Stendörren äger sedan tidigare grannfastigheten Båglampan 35 och förvärvet av Båglampan 25 skapar goda förutsättningar och synergieffekter för vår vision att förädla kvarteren
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter AB
”Kilenkrysset expanderar Rosersberg som är en av bolagets kärnmarknader. Kombinationen av kassaflöde i de befintliga husen samt outnyttjade byggrätter ger goda möjligheter att utveckla fastigheterna”,
Jan Persson, Kilenkrysset
”Vi väljer att fokusera våra projektledningsresurser på att utveckla det spännande projektet Stockholm Väst Logistik i Bro som har väldigt goda förutsättningar till värdetillväxt. Samarbetet med Kilenkrysset är fortsatt gott. Deras väsentligen starkare närvaro i Rosersberg ger dock större förutsättning för utveckling av fastigheterna där, varför vi nu säljer”
Fredrik Brodin, VD Stendörren
Vi är glada att kunna köpa en modern industrifastighet med en bra hyresgäst i Librobäck, ett område där vi sedan tidigare äger fastigheter. Det 12-åriga hyresavtalet ger oss stabila kassaflöden och bra finansiering
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
- Vi är glada över att kunna flytta in på Ryssviksvägen 2, ett område som ligger centralt och bra beläget för både vår verksamhet och vår personal. Stendörren kunde erbjuda lokaler med flexibla lösningar som passar vår typ av verksamhet. Vi ser fram emot att flytta in, kommenterar
Håkan Askelöf, VD Nacka Energi
- Vi är mycket glada över att Nacka Energi har valt Point Nacka och ser fram emot ett bra samarbete. Det ska bli spännande att utveckla vår allra första konceptfastighet tillsammans med Nacka Energi som delar våra värderingar vad gäller såväl långsiktighet som hållbarhet,
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Vi ser ett stort behov av moderna fastigheter för till exempel kontor och handel i centrala Enköping”.
Fredrik Brodin, VD
”Verksamhetsåret 2016 präglades för Stendörren av ett intensivt fokus på att förbättra kassaflöden i våra fastigheter och utveckla och bygga ut vår organisation. Parallellt med detta har vi även investerat i nya fastigheter i de lägen vi vill växa och sålt fastigheter som vi sett begränsade utvecklingsmöjligheter för. Organisationen har växt med 13 medarbetare till 30 och ett flertal viktiga hyresavtal har tecknats. Vi har även fortsatt arbetet med förädling av användningen av våra fastigheter genom att aktivt driva detaljplanearbete på fem av våra fastigheter där goda förutsättningar för detta finns.
Fredrik Brodin, VD
”Vi är mycket glada att kunna utöka vår närvaro i det expansiva området kring Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Fysikern 1 är en modern och väl underhållen fastighet med stor potential i ett attraktivt läge”
Fredrik Brodin, VD
: ”Vår övertygelse är att ränteläget kommer vara fortsatt lågt under överskådlig tid varför vi tycker att räntetak är ett bättre verktyg för räntesäkring i dagens marknadsläge än swappar. Dessutom innebär denna transaktion en momentan förstärkning av vår intjäningsförmåga om nästan 13 procent”
Fredrik Brodin, VD
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp