Ericssons flytt ett varningstecken

1 oktober 1998 Ericssons flytt ett varningstecken Det är rent häpnadsväckande att näringsminister Anders Sundström kan säga att han välkomnar Ericssons beslut att flytta viktiga koncernfunktioner som finansförvaltningen och regionkontoret för Europa, Afrika och Mellanöstern till London. I verkligheten är det utomordentligt oroande när ett av våra mest framgångsrika exportföretag väljer att förlägga ett antal strategiska enheter utomlands. Det säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare. Han anser att det är hög tid att näringsministern och regeringen tar varningstecknen på allvar. Ericssons beslut kan snabbt få smittoeffekter på andra företag som står inför beslut om organisations- och strukturförändringar. Det går inte att slå sig till ro med att Ericsson förblir ett i juridisk mening svenskt företag, säger Peter Egardt. Det kan knappast vara bra för Sverige på lång sikt att kvalificerade funktioner och arbetsuppgifter försvinner ur landet. Vi måste skapa ett bättre företagsklimat som kan matcha de nackdelar som vi onekligen har i och med att vi är ett litet land på långt avstånd från de stora marknaderna. Enligt Peter Egardt duger det inte att enbart hänvisa till Sveriges i och för sig konkurrenskraftiga bolagsbeskattning. Det krävs långtgående reformer av skattesystemet i övrigt, en modernisering av arbetsrätten och en målmedveten satsning på kvalitet i utbildningen för att förhindra att våra storföretag successivt minskar sin närvaro i Sverige. De närmaste åren blir avgörande för om Stockholm ska kunna bibehålla och befästa sin roll som regionalt finansiellt centrum i norra Europa. Då krävs att vi som nation tar till vara och förstärker konkurrensfördelar i form av kunskap, kompetens och kommunikation, säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare. Den finansiella sektorn är en industri med stor ekonomisk tyngd och betydelse för den ekonomiska tillväxten. Den uppgår till ungefär fem procent av Sveriges BNP, alltså en betydande del av samhällets sammanlagda ekonomiska verksamhet, påpekar professor Åke E Andersson. För ytterligare kommentarer, kontakta Peter Egardt, tel 070-560 00 91, eller Tord Tannenberg, tel 08-613 18 43 (mobil 070-560 01 08).