Näringsdepartementet borde handla i stället för att prata

– Det är bra att regeringen nu tar till orda om frågorna kring förenklingar för småföretag. Men det hade varit ännu bättre om de också kommit med några konkreta förslag, säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare, i en kommentar till de ”förenklingsförslag” som näringsdepartementet presenterade på tisdagen. Regeringens beslut handlar i huvudsak om att ”tillsätta” diverse ”arbetsgrupper”, att ”inbjuda” parter till diskussion, att ”redovisa” sammanställningar, att ”kartlägga”, att ”diskutera” att ”utveckla”, att ”utvärdera” att ”inbjuda” och att ”överväga”. – Men Näringsdepartementet har inga konkreta förslag till minskningar av det mycket stora antal lagar och förordningar som berör småföretagen, konstaterar Peter Egardt. – Svenskt näringsliv är inte betjänt av aldrig så välmenande vackra ord. För konkurrenskraftens och välståndsutvecklingens skull krävs omedelbar handling. Skatterna behöver sänkas, arbetsrätten moderniseras och lagar och regler tas bort eller förenklas. Näringsdepartementet borde sluta prata och handla i stället, avslutar Peter Egardt. För ytterligare kommenatrer kontakta Peter Egardt, tel 08-555 100 42, 070-560 00 91, Anna Wersäll, tel 08-555 100 17 eller Torbjörn Lindhe, tel 08-555 100 48.