Näringslivet kräver bättre framkomlighet i innerstaden

Stockholms Handelskammare 2 oktober 1998 Näringslivet kräver bättre framkomlighet i innerstaden! I och med valutgången riskerar Stockholms trafikproblem att bli ännu värre än de redan är. De förhandlingar som nu pågår mellan politikerna i Stadshuset har rent bisarra inslag, som att riva parkeringshus och försämra framkomligheten för biltrafiken ytterligare. Det verkar inte finnas några tankar på satsningar som förbättrar framkomligheten och minskar köandet. Det framhåller Stockholms Handelskammare, som oroas av vad som sker i de slutna rummen i Stockholm stadshus. - Det är oacceptabelt att ingenting görs åt trafiksituationen i ett läge när Stockholms näringsliv håller på att lamslås av ett ständigt pågående trafikkaos, säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare. I en enkät i våras uppgav vart femte av Handelskammarens medlemsföretag i innerstaden att de övervägt att flytta på grund av trafik- och parkeringsproblemen. Närmare 70 procent av företagen anser att parkeringsmöjligheterna innerstaden är dåliga. Nära 60 procent tycker också att framkomligheten i innerstaden är dålig. - Stockholms län ökar sin befolkning med ett Uppsala på tio år. Vi måste få en innerstad som fungerar kommunikationsmässigt i en så stor och växande region. En trafikpolitik som gör det ännu svårare för företagen att transportera varor och människor ökar risken för att detaljhandeln och andra verksamheter flyttar till ytterområdena och att vi får en död innerstad, säger Peter Egardt. Handelskammaren uppmanar nu samtliga partier att samlas kring konstruktiva förslag som förbättrar trafiksituationen i innerstaden och därmed bidrar till tillväxt och fler jobb. För ytterligare kommentarer kontakta Peter Egardt, tel 070-560 00 91 eller Tord Tannenberg, tel 08-613 18 43 (mobil 070-560 01 08).