Öppna dörren mellan skola och företag

Öppna dörren mellan skola och företag Företag och skolor har ömsesidiga vinster att hämta i ett ökat samarbete. Det visar erfarenheterna från de många konkreta samarbetsprojekt som bedrivits i Stockholms kommuner inom ramen för SamverkansBygget, som startats på Handelskammarens inititativ. De goda exemplen har nu samlats i boken Öppna dörren, som presenteras i dag. Något är fundamentalt fel i utbildningssystemet när många företag lider brist på kvalificerade yrkesarbetare, samtidigt som arbetslösheten är mycket hög. Skolan måste bli bättre på att anpassa utbildningen efter de krav eleverna sedan möter i näringslivet. Ökade kontakter mellan skola och företag och en fungerande lärlingsutbildning borde vara självklarheter, men är det tyvärr inte, säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare. För att driva på utvecklingen och utveckla modeller för ökad samverkan startade Handelskammaren, tillsammans med bland annat Stockholms stad, Länsstyrelsen, SAF och LO-distriktet, projeketet SamverkansBygget. I boken Öppna dörren finns exempel på entreprenörsutbildning i Huddinge skolor, brobyggande i Täby och modern teknikutbildning i Stockholm. Erfarenheterna visar att förståelsen och intresset för näringslivet ökat bland elever och lärare - och att företagen haft nytta av att möta morgondagens medarbetare. Vi har i en enkätundersökning tidigare visat att intresset för lärlingsutbildning är mycket stort i näringslivet. Nu visar vi också att det går utmärkt att samarbeta kring konkreta projekt, säger Peter Egardt. Projekten visar hur kontakterna mellan skola och näringsliv kan förbättras. Den mer yrkesinriktade utbildningen måste utformas utifrån närlingslivets och elevernas behov. I så fall kommer vi att få se en tillströmning av motiverade elever till yrkesutbildningar av god kvalitet, vilket på sikt leder till ökad sysselsättning. Entreprenörskap bör finnas på schemat. Lärlingsutbildningen måste ges högre status. Fortsätter regeringen däremot att låsa fast sig i gamla dogmer kommer lärlingsutbildningen att förbli ett fiasko, säger Peter Egardt. För mer information kontakta Peter Egardt, tel 08 - 555 100 42, 070 - 560 00 91 eller Hans Grönlund tel 08 - 555 100 87, 070 - 547 05 81.

Prenumerera