Regeringen motverkar elektronisk handel över Internet

Regeringen motverkar elektronisk handel över Internet - Den svenska regeringen talar med kluven tunga. Å ena sidan hävdar handelsministern att frihandeln alltid ska värnas, men å den andra bidrar han i aktiv handling till att den begränsas. Sveriges restriktiva inställning till handel med krypteringsprogram för bl a elektronisk handel går stick i stäv med frihandelsprincipen. Det sade Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare, i ett anförande på mässan för elektronisk handel i Sollentuna på torsdagen. - Den elektroniska handeln beräknas uppgå till 40 000 miljarder kronor år 2005. Svenska företag har stora möjligheter att delta på denna marknad. Men då måste Sveriges regering aktivt verka för att möjligheter tas till vara i stället för att aktivt motverka dem, konstaterade Peter Egardt. För att kommunicera och handla säkert via Internet krävs krypteringsprogram, som garanterar att innehållet inte kan läsas eller ändras av utomstående under överföringen, och som gör att man säkert kan identifiera avsändare och mottagare. Regeringen har i Sverige hävdat att den elektroniska handeln ska gynnas genom tydliga och klara regler. De regler som gäller vid traditionell handel ska också gälla vid elektronisk handel. Regleringarna ska i möjligaste mån vara neutrala i förhållande till den teknik som används. Regeringen har emellertid agerat på ett helt annat sätt i praktiken och internationellt. Tidigare i år förbjöd regeringen i ett hemligt beslut ett svenskt företag att exportera krypteringsprogram. I internationella förhandlingar har regeringen verkat för en restriktiv syn på export av sådana program och även förespråkat s k nyckeldeponering, som i praktiken utgör ett hinder för laglydiga företag att exportera. De svenska regleringssträvandena redovisades öppet i en rapport om förhandlingarna på danska forskningsministeriets hemsida i somras. Detta fick den svenska regeringen att reagera. Efter påtryckningar ströks de rader där de svenska representanternas inställning avslöjades. Den tvättade versionen av rapporten finns på Den ursprungliga rapporten kan dock fortfarande läsas på - Om regeringen menar allvar med att den står upp för frihandeln måste den omedelbart ändra inställning i de nu pågående förhandlingarna. Då kan svenska företag också på allvar delta i kampen om den stora marknad som den elektroniska handeln kommer att omfatta inom bara några få år, avslutade Peter Egardt. För ytterligare kommentarer kontakta Peter Egardt på tel 08-6131897 (070-5600091).