Stockholms trafikproblem värre efter överenskommelsen

Stockholms trafikproblem värre efter överenskommelsen - Överenskommelsen mellan Stockholms stadshus koalitionspartners innehåller inga som helst förbättringar utan endast försämringar när det gäller att lösa Stockholms svåra trafikproblem, säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare, i en kommentar till uppgörelsen, som presenterades på måndagen. Att göra om Norra länken till en "Lill-Janstunnel" i fyra körfält med sträckning under Cederdalsgatan och trafikplats i Roslagstull innebär att kapaciteten bantas kraftigt. Roslagstull kommer att vara kraftigt belastad även i fortsättningen. Köerna kommer att förvärras på Roslagsvägen, eftersom Björnnäsvägen stängs av och all trafik från nordost måste passera Roslagstull. Det är en mycket dålig lösning att inte bygga Frescatilänken och den planerade trafikplatsen inne i berget vid Roslagstull. Överenskommelsen innebär också att nya detaljplaner för Norra Länken måste upprättas. Byggstart kommer inte att kunna ske under denna mandatperiod. Under byggtiden kommer hela Cederdalsgatan att bli en enda stor byggrop och trafiken måste dras genom Bellevueparken och över skolgården på Sveaplans gymnasium. - Förslaget är en från miljösynpunkt förkastlig lösning jämfört med att borra en tunnel under Bellevueparken. Byggtiden blir minst fem år och trafikproblemen enorma under den tiden, poängterar Peter Egardt. Centralbron i tunnel innebär ingen kapacietetsökning över Saltsjö- Mälarsnittet. Däremot blir det stora trafikstörningar under byggtiden. Överenskommelsen innehåller inga förslag på hur framkomligheten i innerstaden ska förbättras. Däremot finns mycket konkreta förslag på försämringar. Det är fastlagt att cykelbanor ska byggas på i stort sett alla huvudgator inom mandatperioden. Detta kan inte genomföras utan att framkomlighet och angöringsmöjligheter för annan trafik försämras ytterligare. Det hade varit mycket bättre att bygga cykelbanor på andra gator än huvudgatorna. Handelskammaren är också oroad över att den planerade nya lärarhögskolan inte får byggas som det var tänkt i Rålambshovparken. En väutbildad lärarkår och bättre status för läraryrket är landets viktigaste framtidsfråga. Som ett led i att åstadkomma detta borde staden snarast hjälpa lärarhögskolan att få ändamålsenliga lokaler med ett läge som lockar elever och lärare. För ytterligare kommentarer kontakta Peter Egardt, tel 08-555 100 42 (070-560 00 91) eller Anna Wersäll, tel 08-555 100 17 (070-580 89 04).

Dokument & länkar