Trafiken ökar rekordartat i Stockholm Nödvändigt med kringfartsleder och utbyggd

Trafiken ökar kraftigt i Stockholm. Nya rekordnoteringar har uppmätts i Gatu- och fastighetskontorets lägesredovisning i oktober 1998 av trafikssituationen i Stockholm. Över allt utom i city, har trafiken vuxit kraftigt. Störst är ökningen i ytterområdena, där trafiken ökat med fyra procent eller 30.000 fordon per dygn jämfört med oktober 1997. I den norra delen av regionen uppmättes en trafikökning på sex procent, vilket är den största uppgången sedan 1986. På Klarastrandsleden har trafiken nästan fördubblats sedan 1991. Över 40.000 fordon per dygn måste nu passera denna getingmidja. Essingeleden trafikeras av hela 127.000 fordon varje dag. Snitthastigheten i rusningstid på Essingeleden är nu nere i 11 km/timmen. – Det här visar hur angeläget det nu är att snabbt komma i gång med att bygga ut kringfartslederna och att Klarastrandsleden byggs ut till fyra körfält i hela sin sträckning, säger Stockholms Handelskammares VD, Peter Egardt, i en kommentar till oktoberräkningen av trafiken. – Stockholmsregionen växer med ett Malmö på tio år. Stat och kommuner måste ta sitt ansvar för regionens infrastruktur om inte Stockholms ska drabbas av trafikinfarkt, slutar han. För ytterligare kommentarer kontakta Peter Egardt, tel 08-555 100 42, 070-560 00 91, eller Anna Wersäll, tel 08-555 100 17.