9,6 miljoner kronor till Sverigeförsöken

Stiftelsen Lantbruksforsknings beslutsgrupp för fältförsök har beviljat 9,6 miljoner kronor till Sverigeförsöken. Stiftelsens finansiering består av privata medel från svenska växtodlare. I Sverigeförsöken, som administreras av Hushållningssällskapen, ingår Mellansvenska försökssamarbetet, Animaliebältet, Skåneförsöken och i år även Norrlandsförsöken.

Beslutsgruppen för fältförsök beslutade den 20 mars att även 2013 bevilja basfinansiering till Sverigeförsöken. Sverigeförsöken består av ett stort antal regionala fältförsök som samordnas av Hushållningssällskapen. Årets summa på 9,6 miljoner kronor är ungefär lika stor som tidigare år.

Varje år genomförs fältförsök i Sverige för att undersöka de effektivaste odlingsmetoderna för lantbruket. Verksamheten har stor betydelse för svenska växtodlares konkurrenskraft och möjlighet till värdetillväxt. Beslutsgruppen för fältförsök väljer därför att lägga en stor del av näringens privata forskningsmedel på Sverigeförsöken.

Svenska fältförsök har utvärderats flera gånger under senare år av SLU och av danska Videncenter for landbrug (kunskapscentret för lantbruk). I utvärderingarna finns ett antal förslag på vad som kan göras bättre och vilka samordningsvinster som finns. Ett utökat samarbete med Danmark och Norge har också påbörjats.

-          För Sverigeförsöken är det en tillgång att ha utvärderingarna som stöd för att utveckla verksamheten, säger Christian Nyrén, Stiftelsen Lantbruksforsknings vd. Som företrädare för näringen har vi förtroende för att de försök som genomförs är de som näringen har störst nytta av. Det följer vi också upp i den årliga rapporteringen.

För mer information

Christian Nyrén, vd, Stiftelsen Lantbruksforskning
0705-49 74 15
christian.nyren@lantbruksforskning.se

Fotografi på Christian Nyrén finns på www.lantbruksforskning.se/press

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares egen forskningsstiftelse.
Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning
som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar.
Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på
www.lantbruksforskning.se.

Taggar:

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Prenumerera

Dokument & länkar