Forskare kartlägger nyttiga ämnen i svarta vinbär

Svarta vinbär innehåller nyttiga ämnen som c-vitamin och polyfenoler. Men mängderna varierar mellan olika sorter, utvecklingsstadier, delar av plantan och växtplatser. Forskare vid SLU håller på att undersöka halterna för att ge odlare ett bättre kunskapsunderlag.

Forskarna vill ta reda på hur stora mängder c-vitamin och polyfenoler som finns i knoppar, blad och bär hos svarta vinbär och hur mängderna varierar mellan olika sorter. Forskarna studerar också effekten av jordmån och växtplatsens breddgrad samt hur halterna påverkas av varierande väderförutsättningar från år till år.

Dessutom vill forskarna ta reda på om det finns något samband mellan bladsjukdomar och fenoler i bladen.

- Den nya kunskapen kommer att kunna användas direkt av odlarna, till exempel kommer de att få ett bättre underlag för sortval och tidpunkt för skörd säger Eva Johansson, forskare vid SLU. På lite längre sikt kommer resultaten också att gynna utvecklingen av resistenta sorter av svarta vinbär.

Projektet finansieras genom Stiftelsen Lantbruksforsknings program för växtförädling med totalt 2 850 000 kronor under tre år. Stiftelsen beslutade nyligen att bevilja 1 000 000 kronor till det tredje och sista året.

Fakta

Projektets titel är Ontogenetiska och genetiska effekter på innehållet av hälsobefrämjande ämnen i svarta vinbär.

För mer information
Eva Johansson, SLU
040- 41 55 62
Eva.johansson@slu.se

Kjell Ivarsson, Stiftelsen Lantbruksforskning
08-787 54 23
kjell.ivarsson@lrf.se

Stiftelsen Lantbruksforskning är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar lantbrukarna ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

Stiftelsen Lantbruksforsknings finansiering bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med återförda miljöskatter. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Taggar:

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Prenumerera

Dokument & länkar