Forskare ska studera lönsamhet och miljönytta i gårdsbaserad biogasproduktion

Stiftelsen Lantbruksforskning ger 1,5 miljoner kronor till ett projekt som ska undersöka lantbrukares samverkan inom gårdsbaserad biogasproduktion.

Projektet syftar till att undersöka svenska lantbrukares samverkan inom gårdsbaserad biogasproduktion. Projektet kommer att studera hur olika samverkansformer påverkar företagens lönsamhet, produktionens miljönytta, lärande och landsbygdsutveckling. När projektet är klart kan man använda resultaten i samband med planering och utveckling av gårdsbaserad biogasproduktion.

I dag finns ca 40 gårdsbaserade biogasanläggningar i Sverige. För ett enskilt lantbruksföretag kan biogasproduktion erbjuda en möjlighet till utveckling av den egna verksamheten. Det ger dessutom egen energi och en restprodukt som passar utmärkt som gödning.

Projektet kommer att pågå under två år och genomförs av en mångvetenskaplig forskargrupp vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Kontakt
Richard Ferguson, SLU
018-67 17 31
richard.ferguson@slu.se

Kjell Ivarsson, Stiftelsen Lantbruksforskning
08-787 54 23
kjell.ivarsson@lrf.se

Fakta
Projekt: Samverkan för lönsamhet och miljönytta i gårdsbaserad biogasproduktion, V1246021.

Stiftelsen Lantbruksforskning är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar lantbrukarna ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

Stiftelsen Lantbruksforsknings finansiering bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen har också finansieras med återförda miljöskatter. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Prenumerera

Dokument & länkar