Forskare studerar lönsamheten hos jordbrukare som ställt om till ekologiskt

Stiftelsen Lantbruksforskning ger 830 000 kronor till ett forskningsprojekt som ska undersöka hur jordbruk som ställt om till ekologiskt har utvecklats.

Forskare ska undersöka om lönsamheten successivt ökar hos jordbrukare som övergår till ekologisk odling. Omställning till ekologisk odling i Sverige har gått trögare än förväntat. En bidragande orsak till detta kan vara tiden det tar för jordbrukare att lära sig hantera situationer som uppkommer när de slutar använda bekämpningsmedel och blir beroende av närproducerad växtnäring.

Projektet är ettårigt och genomförs av forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och University of Macedonia. Projektet har fått finansiering med 830 000 kronor inom Stiftelsens Lantbruksforsknings program Lantbrukets hållbara tillväxt och lönsamhet.

För mer information kontakta
Dennis Collentine, SLU
072-216 44 71
dennis.collentine@slu.se

Kjell Ivarsson, Stiftelsen Lantbruksforskning
08-787 54 23
kjell.ivarsson@lrf.se

Fakta
Projekt: Hur påverkar produktivitetsutveckling ekologiska odlares lönsamhet över tid? V1246035.

Stiftelsen Lantbruksforskning är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar lantbrukarna ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

Stiftelsen Lantbruksforsknings finansiering bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen har också finansieras med återförda miljöskatter. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Prenumerera

Dokument & länkar