Gurkodlare får pengar till marknadsföring

Stiftelsen Lantbruksforskning har beviljat 860 000 kronor till ett projekt för försäljningsfrämjande åtgärder för gurka. Redan idag finns det en stabil svensk produktion. Genom projektet hoppas en sammanslutning av svenska gurkodlare kunna öka sin försäljning.

Ett antal svenska gurkodlare, alla med en stabil produktion av gurka i växthus, vill öka sin försäljning. Tillsammans odlar de idag ca 24 000 ton gurka per år, från januari till november. Dessa gurkodlare säljer sina gurkor under det gemensamma kvalitetsvarumärket ”Odlarna” och tror att de genom relevant information och reklam till konsumenterna ska kunna öka sin försäljning.

Odlarna har beviljats 860 000 kronor från Stiftelsen Lantbruksforskning. Pengarna ska användas till ett antal marknadsföringsåtgärder som kan öka försäljningen av gurka. Projektet beviljades medel inom stiftelsens forsknings- och utvecklingsprogram för trädgårdsnäringen.

Olle Olofsson, Svenska Odlarlaget
042-38 38 61
olle.olofsson@svenskaodlarlaget.se

Nilla Nilsdotter-Linde, Stiftelsen Lantbruksforskning
070-662 74 05
nilla.nilsdotter-linde@lrf.se

Fakta
Projekt: Försäljningsfrämjande åtgärder för gurka, V1256010.

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Genom SLF tar lantbrukarna ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

SLF:s finansiering bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med återförda miljöskatter. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Prenumerera

Dokument & länkar