Karin Dahlström ny verksamhetschef för Stiftelsen Lantbruksforskning

Karin Dahlström blir ny verksamhetschef för Stiftelsen Lantbruksforskning. Hon har en bakgrund som civilekonom och arbetar idag som högskolelektor i turismvetenskap på Södertörns högskola.

-­ Mitt område är företagande av idag. Jag har alltid verkat i gränslandet mellan näring och forskning. De gröna näringarna är en viktig del av det svenska näringslivet och forskning och innovation är ett verktyg för att utveckla de gröna näringarna, säger Karin Dahlström som har en doktorsexamen i företagsekonomi.

Stiftelsen Lantbruksforskning är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Ungefär 30 % av Stiftelsen Lantbruksforsknings medel till forskning kommer från lantbruksnäringen via olika typer av avtal med organisationer inom de gröna näringarna. Resterande 70 % kommer från återförda miljöskatter. Som exempel går en viss summa pengar per slaktad gris till forskning på prioriterade områden inom grisnäringen, som till exempel effektiva stallar och god djurhälsa.

- Självklart måste de gröna näringarna ha tillgång till den främsta forskningen inom området och det kan Stiftelsen lantbruksforskning vara med och bidra till, menar Karin Dahlström.

Forskare ansöker om finansiering från Stiftelsen Lantbruksforskning vars beslutsgrupper beviljar medel för forskningsprojekt som lantbruksnäringen kan ha nytta av inom en nära framtid. Varje forskningsprogram har en sådan beslutsgrupp knuten till sig som består av lantbrukare, forskare, rådgivare och andra experter från lantbruksnäringen.

- Karin Dahlströms kunskaper inom företagande och marknadsföring är spännande i en tid då vi ser behov av tvärvetenskaplighet och forskning om lantbrukaren som företagare, säger Bengt Persson, ordförande för Stiftelsen Lantbruksforskning.

Förutom tjänsten som verksamhetschef för Stiftelsen Lantbruksforskning kommer Karin Dahlström även vara chef för enheten Forskning & Innovation på LRF. Karin Dahlström tillträder den 11 april 2011.

För ytterligare information kontakta:

Karin Dahlström
070 –
610 60 41
karin.dahlstrom@sh.se

Bengt Persson, styrelseordförande Stiftelsen Lantbruksforskning
0708- 69 02 21
bengt.persson@lrf.se

Ann Henriksson, avdelningschef Utveckling & Analys på LRF
08-787 55 76
ann.henriksson@lrf.se

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Genom SLF tar lantbrukarna ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

SLF:s finansiering bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med återförda miljöskatter. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Prenumerera

Dokument & länkar