Lantbruksnäringen satsar 10-15 miljoner kronor om året på svensk växtodlingsforskning

Ett nytt avtal som säkrar lantbruksnäringens finansiering av svensk växtodlingsforskning och fältförsök är klart. 21 företag har hittills anslutit sig till den nya finansieringslösningen som förväntas ge 10-15 miljoner kronor årligen. Stiftelsen Lantbruksforskning administrerar insamlingen av medel och hanteringen av forskningsprojekt.

21 aktörer inom växtodlingsbranschen har kommit överens om en ny modell för den privata finansieringen av svensk växtodlingsforskning och fältförsök. Forskningspengarna kommer att tas in i form av ett avdrag vid inköp av spannmål, oljeväxter och trindsäd samt en avgift på mineralgödsel.

Avtalet gäller tills vidare och förväntas generera 10-15 miljoner kronor årligen till forskningen. Det ger förutsättningar för långsiktighet i växtodlingsforskningen och fältförsöken. Målet med forskningen är att stärka konkurrenskraften för svensk växtodling och möjliggöra långsiktigt hållbar odling i Sverige.

- Vi behöver tillämpbar forskning på svenska förhållanden för att svensk växtodling ska kunna konkurrera även i framtiden säger Bengt Persson, styrelseordförande i Stiftelsen Lantbruksforskningen. Det är glädjande att näringen tar ansvar och vill vara en del av en långsiktig finansieringslösning.

Stiftelsen Lantbruksforskning har de senast fem åren finansierat växtodlingsforskning och fältförsök för omkring 120 miljoner kronor. Av det har näringen avsatt 54 miljoner kronor eller 45 procent. Den övriga finansieringen kommer från återförda miljöskatter.

De senaste fem åren har 136 forskningsprojekt inom växtodlingsområdet fått finansiering genom Stiftelsen Lantbruksforskning. Projekten finns tillgängliga på www.lantbruksforskning.se/projektbanken.

För ytterligare information kontakta:

Eva Pettersson, forskningschef Stiftelsen Lantbruksforskningen
0706-77 68 56
eva.pettersson@lrf.se

Bengt Persson, styrelseordförande Stiftelsen Lantbruksforskningen
0708-69 06 21
bengt.persson@lrf.se

Fakta - Modellen i korthet:

 • Leverantörer av mineralgödsel tar ut en avgift vid försäljning av mineralgödsel i Sverige. Avgiften förs över till SLF.
 • Vid försäljning av spannmål, oljeväxter och trindsäd görs ett avdrag på 0,2 procent av inköpsvärdet. Avdraget förs över till SLF.

Följande företag har anslutit sig till den nya finansieringslösningen:

 • AB Hallands Frökontor, Getinge
 • AB Strängnäs Valskvarn, Strängnäs
 • AB Västerbottens Fodercentral, Umeå
 • Bjäre Lantmän, Mäsinge
 • Dalviks Kvarn AB, Falun
 • DLA Agro Sverige AB, Vänersborg
 • European Fertilizer, Köpenhamn
 • Farina AB, Kävlinge
 • Forsbecks AB, Skänninge
 • Hörby Lantmän, Hörby
 • Kalmar Lantmän, Kalmar
 • Kristianstadsortens Lagerhusförening, Kristianstad
 • Lantmännen Lantbruk, Malmö
 • Lovanggruppens Handelshus AB, Vikingstad
 • Svenska Foder AB, Lidköping
 • Södra Åby Lokalförening, Klagstorp
 • Tyringe Lokalförening, Tyringe
 • Vallberga Lantmän, Vallberga
 • Varaslättens Lagerhus Ek.För, Vara
 • VärmLant AB, Säffle
 • Yara AB, Landskrona

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Genom SLF tar lantbrukarna ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

SLF:s finansiering bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med återförda miljöskatter. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Taggar:

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Prenumerera