Lena Strålsjö ny forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning

Lena Strålsjö blir ny forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning. Hon kommer närmast från Formas där hon i dag arbetar med samordningsansvar för Formas utlysningar och med särskilt ansvar för livsmedel och miljöföroreningar. Lena Strålsjö börjar på Stiftelsen Lantbruksforskning i augusti.

I rollen som forskningssekreterare har Lena Strålsjö varit med och drivit på utvecklingen av nya arbetssätt för att få bättre spridning och genomslag av forskningsresultat i samhället. Arbetet har också inneburit mycket samarbeten och nätverk både nationellt och ute i Europa. Erfarenheter och kontakter hon kommer att ha stor nytta av när hon nu får det övergripande ansvaret för stiftelsens forskningsrelaterade verksamhet.

-            Vi är mycket nöjda med att få hit Lena Strålsjö kommenterar Christian Nyrén, stiftelsens vd. Vi går mot ett ökat internationellt samarbete och mer tvärvetenskaplighet för att på bästa sätt bidra till lantbrukets värdetillväxt. Lena Strålsjö kommer att ha en central roll i det arbetet.

Utöver att ha ansvaret för stiftelsens strategiska forskningsarbete kommer Lena Strålsjö att ansvara för det praktiska arbetet i beslutsgrupperna tillsammans med stiftelsens forskningssekreterare. Hon ansluter till stiftelsen i augusti.

-      Jag ser mycket fram emot att börja på Stiftelsen Lantbruksforskning, kommenterar Lena Strålsjö, stiftelsens tillträdande forskningschef. Det är en organisation som jag känner till väl och som har en viktig roll att spela för utvecklingen av det svenska lantbruket.  

Lena Strålsjö är doktor i livsmedelsvetenskap från SLU, där hon disputerade på en avhandling om B-vitaminet folat i bär. Hon har tidigare arbetat på Naturvårdsverket och Uppsala universitet.

För mer information

Christian Nyrén, Stiftelsen Lantbruksforskning
0705-49 74 15
christian.nyren@lantbruksforskning.se

Fotografi på Christian Nyrén finns på www.lantbruksforskning.se/press

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares egen forskningsstiftelse.
Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning
som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar.
Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på
www.lantbruksforskning.se.

Taggar:

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar