Mångfald av potatisbladmögel en utmaning

I Sverige finns en stor variation av potatisbladmögel. Forskare vid SLU undersöker hur smitta förs över från blast till knölar för att få fram mer kunskap om hur de svenska förutsättningarna påverkar bekämpningen.

I Sverige finns många olika stammar av potatisbladmögel som konkurrerar om utrymmet. Situationen är en helt annan än exempelvis i Storbritannien där en aggressiv stam har trängt undan sina konkurrenter.

Förklaringen till den svenska situationen är att det är betydligt vanligare att svampsjukdomen sprider sig genom sexuell förökning här. För att ta reda på hur de svenska förhållandena påverkar användningen av bekämpningsmedel undersöker forskarna hur smittan sprids från blast till knölar.

- Vi ska ta reda på hur stor del av populationen som smittar knölar säger Björn Andersson, fältpatolog på SLU. Dessutom vill vi veta hur aggressivitet kan överföras via smittat utsäde.

Stiftelsen Lantbruksforskning har beviljat medel till det sista projektåret. Under projekttiden på tre år har forskarna totalt beviljats 1 590 000 kronor från stiftelsen. Forskningspengarna kommer från återförda miljöskatter.

Fakta

Projektets titel är ”Genetisk diversitet och aggressivitet hos Phytophthora infestans i potatisblast och potatisknölar

För mer information
Björn Andersson, SLU
018-67 16 17, 0705-40 26 80
bjorn.le.andersson@slu.se

Kjell Ivarsson, forskningssekreterare, Stiftelsen Lantbruksforskning
08-787 54 23
kjell.ivarsson@lrf.se

Stiftelsen Lantbruksforskning är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar lantbrukarna ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

Stiftelsen Lantbruksforsknings finansiering bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med återförda miljöskatter. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Taggar:

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Prenumerera

Dokument & länkar