Nedböjda och huksittande arbetsställningar inom frilandsodling ska studeras

En attraktiv arbetsplats är säker och ergonomisk. Forskare från SLU ska ta fram rekommendationer och goda exempel för en bra arbetsmiljö inom frilandsodling. Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar projektet med
985 000 kronor.

Att arbete i nedböjda och huksittande arbetspositioner är vanligt i lantbruk över hela världen. Det saknas kunskap om hur den ergonomiska situationen ser ut för dem som är verksamma i företag med frilandsodling i Sverige. Till exempel omfattningen av belastningsbesvär, besvärliga arbetsställningar, tunga lyft, monotona och repetitiva rörelser.

Projektets har som mål att ta fram rekommendationer och goda exempel på hur arbetet på friland kan utföras på ett bra sätt. Forskarna kommer att hämta in kunskap från arbetsgivarnas och de anställdas erfarenheter och genom att observera i fält.

- Ytterst handlar det om att stärka lantbruksföretagens utveckling och tillväxt. Lantbruket ska vara en attraktiv arbetsplats, säger Stefan Pinzke som leder projektet.

Projektet kommer löpa över tre år och genomförs av forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet har fått finansiering med 985 000 kronor inom Stiftelsen Lantbruksforsknings program Lantbrukets hållbara tillväxt och lönsamhet.

För mer information kontakta
Stefan Pinzke, SLU
040-41 54 93
stefan.pinzke@slu.se

Kjell Ivarsson, Stiftelsen Lantbruksforskning
08-787 54 23
kjell.ivarsson@lrf.se

Fakta
Projekt: Hållbar arbetskraft på friland - Rekommendationer för ett ergonomiskt utförande av det manuella arbetet, V1246032.

Stiftelsen Lantbruksforskning är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar lantbrukarna ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

Stiftelsen Lantbruksforsknings finansiering bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen har också finansieras med återförda miljöskatter. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Prenumerera

Dokument & länkar