Ny forskning ska förenkla statusbedömning av diken

Ett nytt forskningsprojekt ska göra det enklare att bedöma status på diken och att få svar på vilka åtgärder som behöver göras. Målet är att lantbrukare lättare ska kunna underhålla sina diken på ett bra sätt och samtidigt leva upp till lagkrav.

Forskarna kommer att ta fram en metod för att utvärdera dikens status och behov av åtgärder. I det ingår att ta reda på vilka egenskaper som går att bedöma visuellt och vilka processer egenskaperna är del av. Forskarna kommer också att definiera vilka egenskaper som behöver mer krävande undersökningar och föreslå förenklade undersökningsmetoder. Till sist kommer projektet att mynna ut i en manual som kan användas praktiskt för att utvärdera status på diken.

- Vårt mål är att lantbrukare och rådgivare ska kunna använda sig av de nya metoderna på egen hand säger Ingrid Wesström, forskare på SLU. Diken har mycket varierande egenskaper och i dagsläget finns ingen enkel metod att få reda på vilka åtgärder som man behöver göra.

Lantbrukare har rätt att rensa diken och är skyldiga att underhålla dem. Men man får inte orsaka skada och det är svårt att leva upp till motstridiga miljökrav. Det nya projektet kommer att göra det enklare för lantbrukarna att välja rätt åtgärder.

Projektet finansieras inom Stiftelsen Lantbruksforsknings program för fältförsök med 750 000 kronor under 3 år.

För mer information
Ingrid Wesström, SLU
018-67 11 83
ingrid.wesstrom@slu.se

Kjell Ivarsson, forskningssekreterare, Stiftelsen Lantbruksforskning
08-787 54 23
kjell.ivarsson@lrf.se

Stiftelsen Lantbruksforskning är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar lantbrukarna ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

Stiftelsen Lantbruksforsknings finansiering bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med återförda miljöskatter. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Taggar:

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Prenumerera

Dokument & länkar