Nytt avtal med Söderslätts Spannmålsgrupp om insamling av forskningsmedel

Stiftelsen Lantbruksforskning har tecknat avtal med Söderslätts Spannmålsgrupp om insamling av forskningsmedel. Söderslätts Spannmålsgrupp har för skörd 2012 samlat in medel till lantbruksforskning baserat på inköp av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Företaget har verksamhet i Alnarp i Skåne samt i Vreta kloster i Östergötland.

Söderslätts Spannmålsgrupp ansluter sig till Stiftelsen Lantbruksforsknings finansieringsmodell där företag som handlar med spannmål finansierar nyttostyrd forskning genom ett avdrag på avräkningspriset. Med Söderslätts Spannmålsgrupp är det 29 företag som handlar med spannmål eller mineralgödsel som samlar in pengar.

- Den privata finansieringen är grunden i vår verksamhet. Den och att resultaten kommer till konkret nytta är anledningen till att vi behövs säger Christian Nyrén, stiftelsens vd. Nu diskuterar vi formerna för det statliga tillskott vi kommer att få genom Formas 2013 och 2014. Stiftelsens och Formas inställning är att de näringsgrenar som själva bidrar med forskningsmedel också ska få ta del av motfinansiering.

För Söderslätts Spannmålsgrupp var den konkreta nyttan ett viktigt motiv till att finansiera forskning.

- Den svenska spannmålsnäringen har utmaningar som bara kan lösas gemensamt. Till exempel med mögelgifter som DON och frågan med kadmium i mark och gröda säger Kenneth Normark, vd för Söderslätts Spannmålsgrupp. Där kan vi samarbeta genom Stiftelsen Lantbruksforskning, även om vi är konkurrenter i övrigt.

Söderslätts Spannmålsgrupp ägs gemensamt av godsen Jordberga, Näsbyholm, Skabersjö och Stora Markie. Företaget samarbetar också med en rad andra producenter.

För mer information

Christian Nyrén, vd, Stiftelsen Lantbruksforskning
telefon 0705-49 74 15
mail christian.nyren@lantbruksforskning.se

Kenneth Normark, vd, Söderslätts Spannmålsgrupp
telefonnummer 040 - 53 20 20
mail kenneth@ssggrain.com

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares egen forskningsstiftelse.
Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning
som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar.
Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på
www.lantbruksforskning.se.

Taggar:

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Prenumerera

Dokument & länkar