Ökad konkurrenskraft mål för Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning

Nu går det att söka forskningsmedel i Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning. Utlysningen bygger på det nya forskningsprogram som stiftelsen har arbetat fram under 2014. Forskningsprogrammet fokuserar på nytta för näringen och samverkan mellan branschens aktörer för stärkt konkurrenskraft.

Stiftelsens forskningsprogram är uppbyggt på fyra fokusområden: livsmedel, energi & biomassa, klimat & miljö samt företagande. Samtliga fyra områden innefattar kritiska utmaningar, innovationsbehov och affärsmöjligheter för varje bransch och varje enskild företagare inom lantbruks- och trädgårdsnäringarna. Tillsammans med näringen och akademin har Stiftelsen Lantbruksforskning identifierat ett antal utmaningar som lantbruks- och trädgårdsnäringarna står inför.

-          Vi vill finansiera fler projekt där lantbrukaren har en aktiv roll! säger Lena Strålsjö, stiftelsens forskningschef. För att möta lantbrukets utmaningar krävs mer samverkan, näringen behövs i projekten redan från början.

Stiftelsens mål är att de nya forskningsprojekten ska ha lantbrukarens nytta i absolut fokus. Därför behöver flera aktörer samverka i varje projekt, helst personer från både akademi, lantbruksföretag, andra företag och rådgivarorganisationer. I stiftelsens beredningsarbete är det också näringen som bedömer vilka projektidéer som ger mest nytta och är viktigast att prioritera.

-          Rådgivningen har en nyckelroll både när det gäller att sprida ny kunskap till lantbrukaren och med att förmedla lantbrukarnas behov till forskarvärlden säger Christian Nyrén, Stiftelsen Lantbruksforsknings vd. När näringens aktörer samarbetar kan vi tillsammans stärka konkurrenskraften!

Fakta

Mer information om utlysningen:
www.lantbruksforskning.se/?id=11381

Stiftelsens nya forskningsprogram:
www.lantbruksforskning.se/?id=11380

Foto på Lena Strålsjö och Christian Nyrén:
www.lantbruksforskning.se/?id=377

För mer information

Lena Strålsjö, forskningschef, Stiftelsen Lantbruksforskning
0761-18 40 32
lena.stralsjo@lantbruksforskning.se

Christian Nyrén, vd, Stiftelsen Lantbruksforskning
0705-49 74 15
christian.nyren@lantbruksforskning.se

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares egen forskningsstiftelse.
Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning
som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar.
Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på
www.lantbruksforskning.se.

Taggar:

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar