Bok & Bibliotek AB går in som ny partner till Stiftelsen Läxhjälpen

Med stöd från Bok & Bibliotek AB kan nu ytterligare högstadieelever i Angered få kostnadsfri och regelbunden läxhjälp. Stiftelsen Läxhjälpen angriper ett av Sveriges största problem idag; att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. Bok & Bibliotek AB går nu in som partner till Stiftelsen Läxhjälpen med finansiering av läxhjälp där den behövs som mest samt engagemang under Bokmässan.  

Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet och samarbete med skolor ger gratis läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper elever som har svaga betyg med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare – det är resultatfokuserat, långsiktigt och strukturerat. Läsåret 2014/15 nådde 87 % av avgångseleverna gymnasiebehörighet och fler än 9 av 10 elever ökade självförtroende och lust att studera vidare.

-Läxhjälpen är ett fantastiskt initiativ som verkligen ger hjälp och stöd där det som mest behövs och som gör skillnad. Både för läxhjälpare som får ett viktigt arbete och för elever som får en möjlighet att uppnå godkända skolresultat och kan gå vidare till gymnasiestudier, säger Anna Falck, vd Bok & Bibliotek AB.

Som en del av arbetet för ökad läslust deltar Stiftelsen Läxhjälpen på Bokmässan i år.

- Att Bok & Bibliotek AB nu går in som ny partner till oss är väldigt glädjande - fler elever kan nu delta i vårt läxhjälpsprogram. Vi ser också framemot fortsatt samarbete för ökad läslust och läsförståelse hos våra elever, som ofta behöver någon som öppnar dörrar och visar vägar in i läsandet, säger Maria Arneng, verksamhetschef på Läxhjälpen.

På Läxhjälpens schema under Bokmässan står bland annat även ett samarbete med Bonniers, ett samtal om läsning mellan läxhjälpselever från Gårdsten och en av årets hetaste romandebutanter, manusförfattaren Alex Haridi som skrivit för dramaserier som Äkta människor och Blå ögon.

Maria Arneng, verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen

Tel: 0760 06 94 13

maria@laxhjalpen.se

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Läxhjälpsprogrammet finns i 33 skolor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Södertälje, Landskrona och Västerås. Unga, avlönade högskolestudenter hjälper högstadieelever med svaga betyg, med läxor och är samtidigt positiva förebilder som följer, ställer krav och har höga förväntningar på sina elever. Ett kontrakt om närvaro och uppförande skrivs på av eleven och tydliga individuella mål sätts upp. Eleverna höjer betyg, självförtroende och motivation och 87% av Läxhjälpens avgångselever nådde gymnasiebehörighet under senaste läsåret. Läxhjälpen finansieras av företag som får exakta uppgifter varje termin om de resultat som uppnås för just ”deras” elever.

Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media