Bostadsbolag x Läxhjälpen = Höjda betyg

45 elever på Lövgärdesskolan i Göteborg är nu igång för läsåret och pluggar sex timmar i veckan efter skoltid hos Stiftelsen Läxhjälpen, tack vare finansiering från lokala bostadsbolag. Det innebär att högstadielever med svaga betyg får regelbunden läxhjälp av högskolestudenter och därmed god chans att höja sina betyg för att komma vidare till gymnasiet.

Lövgärdet är ett område i Angered i Göteborg där behovet att få fler barn att klara skolan är stort. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper det som är ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte når gymnasiebehörighet och därmed hamnar utanför samhället.

Stiftelsen Läxhjälpen har i samarbete med Bostads AB Poseidon bedrivit läxhjälp i Lövgärdet och även Hjällbo i mer än fem läsår och har möjliggjort att hundratals elever fått förutsättningarna att klara skolan och nå sin fulla potential. Victoria Park har nyligen utökat sitt stöd och gått in som huvudpartner till Läxhjälpen och breddar därmed sitt samarbete till att finansiera elevplatser i både Rosengård, Malmö och Lövgärdet, Göteborg.

- Tack vare vår partner Poseidon bedriver vi gratis läxhjälp på Lövgärdesskolan ända sedan starten 2011. Nu välkomnar vi även Victoria Parks satsning på vår läxhjälp i området. Tillsammans får vi fler unga att komma vidare till gymnasiet och öka sina framtidsmöjligheter, tillsammans motverkar vi utanförskap. Vårt arbete i Lövgärdet är ett gott exempel på hur lokal samverkan kan ge konkreta resultat, säger Maria Arneng, generalsekreterare på Läxhjälpen.

Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet, bedriver gratis läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Målgruppen är elever som befinner sig i riskzonen att inte komma vidare till gymnasiet. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper eleverna med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Målet är tydligt – betygen ska höjas och eleverna ska gå vidare till gymnasiet. Av de elever som deltagit i Läxhjälpsprogrammet under läsåret 14/15 har 87 procent nått gymnasiebehörighet, 92 procent höjt sitt självförtroende och 93 procent fått ökad lust att studera vidare.

Kontaktperson:

Regina Svensson, verksamhetsledare Stiftelsen Läxhjälpen, 0760235326, regina@laxhjalpen.se

Om Läxhjälpen

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, avlönade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt positiva förebilder och mentorer. Vi ställer krav och har höga förväntningar. Läxhjälpen finansieras av företag som får varje termin uppgifter om hur det går för deras elevgrupp. Läxhjälpen samarbetar idag med närmare 40 skolor i 7 städer.

Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media