Einar Mattsson stöttar Läxhjälpen i Hjulsta

Sedan 2015 stöttar Einar Mattsson Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet i Hjulsta grundskola. Nu utökas samarbetet, vilket innebär att ytterligare 20 elever med svaga betyg får möjligheten att följa Läxhjälpens resultatfokuserade program; läxhjälp och mentorskap sex timmar i veckan, med syfte att höja sina betyg och komma vidare till gymnasiet. Einar Mattssons medarbetare i området var med och besökte verksamheten samtidigt som man fick ta emot diplom och träffa eleverna.

-Vi är oerhört glada för vårt nya samarbete med EM. Förra läsåret nådde 91 % av läxhjälpens elever i Hjulsta grundskola behörighet till gymnasiets nationella program - vi vet att läxhjälpsprogrammet gör verklig skillnad och med stöd från EM kan vi nu hjälpa ytterligare 20 elever att nå sin fulla potential, säger Henrik Szabo, områdesansvarig, Läxhjälpen.

Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler barn inte klarar skolan och därmed hamnar utanför samhället.

-Det som är bra för Hjulsta och Hjulstaborna är bra för oss. Och vi vet hur viktig en fungerande skola och skolgång är för ett område.Vi vill att alla ska kunna gå ut med bra betyg och kunskap som öppnar nya dörrar i livet, säger Ylva Forslund, förvaltare, Einar Mattsson Byggnads AB.

Einar Mattsson är med sina ca 1200 bostäder den dominerande fastighetsägaren i Hjulsta. Detta är en av de aktiviteter man jobbar med i syfte att göra Hjulsta till ett ännu bättre bostadsområde.Einar Mattsson har funnits i Hjulsta sedan 2008. 

Maria Arneng, verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen

Tel: 076- 006 94 13

maria@laxhjalpen.se

Ewelina Holm, kommunikationschef Einar Mattsson AB

076- 542 67 20

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Läxhjälpsprogrammet finns i 34 skolor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Södertälje, Landskrona, Helsingborg och Västerås. Unga, avlönade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt positiva förebilder och mentorer som följer, ställer krav och har höga förväntningar på sina elever. Ett kontrakt om närvaro och uppförande skrivs på av eleven, och tydliga individuella mål sätts upp. Läxhjälpen finansieras av företag som får exakta uppgifter varje termin om de resultat som uppnås för just ”deras” elever.

Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media