Fler barn än någonsin klarar inte skolan - men så behöver det inte vara!

Skolverket rapporterar idag att 14 000 barn inte var behöriga till gymnasieskolan när de gick ut nian i våras. Det är fler än någonsin. Samtidigt ökar klyftorna allt mer mellan skolorna. Skolans uppdrag är att vara kompenserande och utjämnande. Det här uppdraget, som även står beskrivet i skollagen, misslyckas dagens skola med. Så vad är den konkreta lösningen just nu, just idag, i de skolor där endast 3 av 10 elever klarar sig vidare till gymnasiet, som har sjutton olika rektorer på sjutton år och där 15-åringar tappat tron på sig själva?

Enligt Skolverket var det 85,6 procent av Sveriges elever som slutade årskurs 9 i våras med gymnasiebehörighet samtidigt som klyftorna i resultat växer mellan elever, skolor och kommuner. För de elever som börjat i svensk skola i årskurs 6-9 går utvecklingen i negativ riktning – från en redan mycket låg gymnasiebehörighet på 28 procent till 26 procent i år.

Men det finns ett välutvecklat och fungerande koncept som visar tydliga resultat, just nu. Stiftelsen Läxhälpen är en icke vinstdrivande verksamhet som i sju år framgångsrikt hjälpt tusentals högstadieelever, med svaga betyg, att nå gymnasiebehörighet. 87 procent av eleverna som deltar i Läxhjälpsprogrammet går vidare till gymnasieskolans nationella program.

- En person som inte klarar skolan kan kosta samhället 12 miljoner kronor* under sin livstid. Vår strukturerade läxhjälp kostar 10 000 kronor under ett läsår. Ett år som garanterar höjda betyg och stärkt motivation. Att investera i Läxhjälpen är att investera i framtiden. Vi och våra partners gör en konkret insats för att höja kunskapsnivån hos våra barn och vi ser detta som en enorm samhällsvinst, säger Maria Arneng, verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen.

Stiftelsen Läxhjälpen verkar på trettiotalet av Sveriges resultatmässigt mest utsatta skolor. Läxhjälpen skriver samarbetsavtal med alla skolor om regelbunden och kontinuerlig läxhjälp som är gratis för såväl skolan som eleverna.

- Vi har nått målet med att fler elever går ut med godkända betyg nu jämfört med förra hösten. Det är fler elever som har blivit behöriga till gymnasiet vilket är en stor vinst för många, inte minst för eleverna själva. Klimatet på skolan har blivit lugnare, tack vare Läxhjälpen och en mängd andra insatser som har gjorts under våren. Eleverna fokuserar på att plugga, det har blivit norm att vara med i Läxhjälpen, konstaterar Liselotte Nilsson, rektor på Värner Rydénskolan Malmö.

Att skolans uppdrag är att vara kompenserande och utjämnande, innebär att oavsett föräldrarnas utbildningsbakgrund och hemort så ska skolan kunna ge alla barn samma möjligheter att klara målen och nå gymnasiebehörighet. Läxhjälpsprogrammet är en lösning där barn med olika förutsättningar och förkunskaper klarar skolan, just nu, just idag.

*www.utanforskapetspris.se

Maria Arneng, verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen

Tel: 0760 06 94 13

maria@laxhjalpen.se

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Läxhjälpsprogrammet finns i 33 skolor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Södertälje, Landskrona och Västerås. Unga, avlönade högskolestudenter hjälper högstadieelever med svaga betyg, med läxor och är samtidigt positiva förebilder som följer, ställer krav och har höga förväntningar på sina elever. Ett kontrakt om närvaro och uppförande skrivs på av eleven och tydliga individuella mål sätts upp. Eleverna höjer betyg, självförtroende och motivation och 87% av Läxhjälpens avgångselever nådde gymnasiebehörighet under senaste läsåret. Läxhjälpen finansieras av företag som får exakta uppgifter varje termin om de resultat som uppnås för just ”deras” elever.

Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media