Fler ska gå ut med godkända betyg

Med gratis läxhjälp ska Bostadsbolaget och Stiftelsen Läxhjälpen få fler elever i Göteborg att nå gymnasiebehörighet. Tillsammans har parterna erbjudit läxhjälp till elever i Hammarkullen sedan 2012. Nu utökas samarbetet till att också omfatta Sjumilaskolan i Biskopsgården.


Alla kan behöva lite extra stöd med sitt skolarbete men behovet varierar mellan skolor liksom mellan olika elever. Bostadsbolaget som har ett stort antal hyresrätter i Biskopsgården och Hammarkullen ser läxhjälp som ett sätt att bidra till stadsdelen och de boendes framgång.

- Bostadsbolagets ansvar sträcker sig bortom våra fastigheter. Vi har ett stort samhällsansvar och vill hjälpa unga i våra bostadsområden att klara skolan. Behörighet till gymnasiet är viktigt för att kunna utvecklas vidare och hitta sitt yrke, säger Catarina Hagwall, chef för Marknad & Kommunikation på Bostadsbolaget.

Stiftelsen Läxhjälpen och Bostadsbolaget har samarbetat sedan 2012. Samarbetet innebär att tio högstadieelever i Hammarkullen får läxhjälp varje år. Tack vare den utökade satsningen kan nu också 15 elever i årskurs 8 och 9 på Sjumilaskolan i Biskopsgården få läxhjälp. Bostadsbolaget hoppas att fler företag bestämmer sig för att stödja Läxhjälpen.

– Tack vare Bostadsbolaget kan vi nu starta vår läxhjälp även i Sjumilaskolan och hjälpa fler elever med svaga betyg att komma in på gymnasiet. Med läxhjälp sex timmar i veckan tillsammans med en engagerad högskolestudent får eleven inte bara höjda betyg utan även ökad motivation och en fin förebild, säger Maria Arneng, verksamhetschef på Läxhjälpen.

Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och därmed hamnar utanför samhället. Genom läxhjälp får unga som behöver och vill ha hjälp med studierna läxhjälp av kvalificerade högskolestudenter. 99 % av tidigare elever har höjt sina betyg och 84 % har nått gymnasiebehörighet. Läxhjälpen är gratis för elever och skola. Den finansieras av olika företag så som Bostadsbolaget.

Catarina Hagwall, chef för Marknad & Kommunikation på Bostadsbolaget.

Tel: 031-731 50 43

Maria Arneng, Verksamhetsledare Stiftelsen Läxhjälpen

Tel: 0760 06 94 13

maria@laxhjalpen.se

Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media