Google är ny partner till Stiftelsen Läxhjälpen

 

 

I eftermiddag startar Stiftelsen Läxhjälpen ännu en läxhjälpsgrupp, denna gång i Skarpnäck, Stockholm. Med stöd från Google Sverige kan nu ytterligare högstadieelever få kostnadsfri och regelbunden läxhjälp.

Stiftelsen Läxhjälpen angriper ett av Sveriges största problem idag; att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. Google Sverige går in som partner och engagerar sig i Stiftelsen Läxhjälpen med finansiering och kompetens från personalen.

– Vi är stolta och glada över att presentera Google Sverige som vår nya partner, tillsammans kommer vi att få fler unga att klara skolan och komma närmare sina drömmar, säger Maria Arneng, verksamhetsledare på Stiftelsen Läxhjälpen. Vår vision är att alla barn ska få chansen att utveckla sin fulla potential och Läxhjälpen är en konkret åtgärd för att höja betyg och öka framtidsmöjligheterna i områden där behovet är som allra störst.

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från näringslivet bedriver resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Läxhjälparna är avlönade högskolestudenter som fungerar som både studiehjälp och positiva unga förebilder. Elever och läxhjälpare följs åt under läsåret, de skriver kontrakt och studieplan, betygen följs upp. Återrapportering sker till varje finansiär om de konkreta resultaten, hur det går för just ”deras” elever. Senaste läsåret höjde sig alla elever, i snitt i 6 ämnen per elev.

– Stiftelsen Läxhjälpen hjälper inte bara ungdomar att höja sina betyg och komma in på gymnasiet, de inspirerar och dem på så många sätt. Resultaten de redovisar är imponerande och genom att stödja dem i detta viktiga arbete kan vi förhoppningsvis även inspirera några elever att välja en framtid inom IT/Data, säger Serge Lachapelle, chefsingenjör på Google i Sverige.

PRESSKONTAKT STIFTELSEN LÄXHJÄLPEN Maria Arneng (verksamhetsledare) / +46 760 06 94 13 / maria@laxhjalpen.se

Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media

Citat

Stiftelsen Läxhjälpen hjälper inte bara ungdomar att höja sina betyg och komma in på gymnasiet, de inspirerar och motiverar dem på så många sätt. Resultaten de redovisar är imponerande och genom att stödja dem i detta viktiga arbete kan vi förhoppningsvis även inspirera några elever att välja en framtid inom IT/Data.
Serge Lachapelle, chefsingenjör på Google i Sverige