Ikano Bostad utökar samarbetet med Läxhjälpen

Ikano Bostad utökar sitt samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen och är nu en av stiftelsens huvudpartner. På Hagsätraskolan i Stockholm, Nybyggeskolan i Västerås och Kirsebergsskolan i Malmö ges nu 100 högstadieelever möjlighet till läxhjälp.

Målet är att eleverna ska klara skolan, höja sina betyg och öka sina möjligheter för framtiden. Konkret handlar Läxhjälpsprogrammet om att elever i socioekonomiskt utsatta områden får studiehjälp av arvoderade högskolestudenter. Eleverna och läxhjälparna träffas sex timmar i veckan och följs åt under ett till två läsår.

– Läxhjälpen gör en fantastisk insats! Samarbetet är en investering i framtiden – helt i linje med vårt hållbarhetsmål om noll procents utanförskap. Alla vinner på det här! Barn och ungdomar får en bättre chans i livet och risken minskar att de hamnar i utanförskap. Läxhjälparna får ett meningsfullt extrajobb och i våra bostadsområden ökar tryggheten. Samhällsekonomisk är det här också en stor vinst, en person som hamnar i utanförskap kostar samhället i snitt 12 miljoner kronor, säger Anders ”Walle” Wahlqvist, Projektledare Social Hållbarhet på Ikano Bostad. 

Idag finns det skolor i Sverige där endast 3 av 10 elever kommer vidare från grundskolan till gymnasiet. Av de elever som deltog i Läxhjälpsprogrammet under förra läsåret nådde 87 procent gymnasiebehörighet, 92 procent höjde sitt självförtroende och 93 procent fick ökad lust att studera vidare. 

– Jag är stolt och oerhört glad över att Ikano Bostad, efter ett års samarbete med oss i ett av sina bostadsområden, är så nöjda att de har valt att öka sin satsning på Läxhjälpen, och dessutom långsiktigt. Behovet av stöd till barn och unga när det gäller såväl utbildning som psykisk hälsa är större än någonsin. Tack vare Ikano Bostad har vi nu kunnat etablera Läxhjälpsprogrammet i fler skolor och hjälpa 100 barn med svaga betyg att klara skolan, stärka tron på sig själva och öka sina framtidsmöjligheter, säger Maria Arneng, Verksamhetschef på Läxhjälpen.

Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media