Länsförsäkringar storsatsar på läxhjälp i Mölndal

Stiftelsen Läxhjälpen startar i samarbete med Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän gratis läxhjälp i Mölndal. Först ut är Ekhagaskolan med 15 elever som får regelbunden läxhjälp sex timmar i veckan och därmed god chans att höja sina betyg för att komma vidare till gymnasiet.

Läxhjälpen är en konkret insats som angriper det som är ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och därmed hamnar utanför samhället.

”Genom vår hållbarhetssatsning - Vi tar ansvar arbetar vi för att fler personer ska kunna välja innanförskap istället för att hamna i utanförskap. Över tid tror vi att det leder till att färre drabbas både på det personliga och mänskliga planet. Att jobba ihop med Stiftelsen Läxhjälpen är därför oerhört viktigt för oss”. Fredrik Löfgren, Hållbarhetschef, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse där kvalificerade, arvoderade, unga högskolestudenter hjälper ungdomar med läxorna så att de höjer betygen samtidigt som läxhjälparna blir viktiga och positiva förebilder. Läxhjälpen är kostnadsfri för elever och skola tack vare att läxhjälpsplatserna finansieras av olika företag som får återrapport om hur det går för just deras elever.

“Det är spännande och hoppfullt att starta ett långsiktigt samarbete med Länsförsäkringar Gbg & Bohuslän som liksom vi har ett så tydligt fokus och engagemang i frågan kring att motverka utanförskap. Tack vare Länsförsäkringar kan vi nu starta vårt läxhjälpsprogram i fler skolor i Göteborg och ge barn med svaga betyg förutsättningar att klara skolan och öka sina framtidsmöjligheter.” Maria Arneng, verksamhetschef, Stiftelsen Läxhjälpen.

Av de elever som deltagit i Läxhjälpsprogrammet under förra läsåret har 87 % har nått gymnasiebehörighet, 92% höjer sitt självförtroende och 93% får ökad lust att studera vidare.

”Stiftelsen Läxhjälpen är en fantastiskt organisation att samarbeta med. De är oerhört engagerade, professionella och handlingskraftiga.” Fredrik Löfgren, Hållbarhetschef, Länsförsäkringar Bohuslän och Göteborg.

Maria Arneng, Verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen

Tel: 0760 06 94 13

maria@laxhjalpen.se

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Läxhjälpsprogrammet finns i 34 skolor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Södertälje, Landskrona, Helsingborg och Västerås. Unga, avlönade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt positiva förebilder och mentorer som följer, ställer krav och har höga förväntningar på sina elever. Ett kontrakt om närvaro och uppförande skrivs på av eleven, och tydliga individuella mål sätts upp. Läxhjälpen finansieras av företag som får exakta uppgifter varje termin om de resultat som uppnås för just ”deras” elever.

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media