Läxhjälp x näringslivet = Nationella Läxhjälpsdagen

Idag, 29:e april är det Nationella Läxhjälpsdagen! Syftet med dagen är att uppmärksamma hur ett möte med arbetslivet och engagerade vuxna skapar nya förebilder och hjälper unga att drömma större. Google, Rikshem och Skanska är några av drygt 30 företag runt om i landet som under dagen öppnar upp sina dörrar och välkomnar högstadieelever för en stunds personlig läxhjälp och samtal.  


Bakom initiativet står Stiftelsen Läxhjälpen som med finansiering från näringslivet och avlönade högskolestudenter ger gratis läxhjälp till barn i områden med hög arbetslöshet.

- Vi införde Läxhjälpsdagen för att uppmärksamma det stora behov av läxhjälp som finns bland Sveriges barn, inte minst bland dem som inte kan köpa hjälpen. Vi vill även skapa möten mellan våra företagspartners och elever för att inspirera till framtida studie- och yrkesval, säger Maria Arneng, verksamhetschef på Stiftelsen Läxhjälpen.

Läxhjälpsdagen anordnas i flera städer över hela landet i syfte att belysa hur ett möte med arbetslivet och engagerade vuxna skapar nya förebilder och hjälper unga att drömma större. Under dagen bjuder drygt 30 av Läxhjälpens samarbetspartners tillsammans in över 400 högstadieelever och deras läxhjälpare till spännande möten med samtal och läxhjälp. Google, Rikshem och Skanska är några av de företag som finansierar regelbunden läxhjälp och som tar emot elever på Läxhjälpsdagen.

- Stiftelsen Läxhjälpen hjälper inte bara ungdomar att höja sina betyg och komma in på gymnasiet, de inspirerar och motiverar dem på så många sätt. Resultaten de redovisar är imponerande och genom att stödja dem i detta viktiga arbete kan vi förhoppningsvis även inspirera några elever att välja en framtid inom IT/Data, säger Serge Lachapelle, produktchef på Google i Sverige.

Nationella Läxhjälpsdagen infördes 2014 på initiativ av Stiftelsen Läxhjälpen, en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, regelbunden läxhjälp till elever med svaga betyg i skolor där behoven är som störst.

- Alla barn ska få chansen att klara skolan och utveckla sin fulla potential, våga drömma! Så ser det tyvärr inte ut idag, men mötet med fler vuxna betyder mycket för vägval, drömmar och möjligheter. Alla kan bidra till att fler barn och unga klarar skolan. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger Maria Arneng, verksamhetschef på Läxhjälpen.

Idag hjälper Läxhjälpen över 1000 elever i 31 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Landskrona och Västerås, samtidigt som stiftelsen skapar hundratals viktiga extrajobb åt unga högskolestudenter. Verksamheten har sedan starten 2007 visat goda resultat: 99% av eleverna höjer sina betyg och 84% går vidare till gymnasieskolans nationella program.

- Varför säger alla vuxna att det är tråkigt att jobba, det verkar fett kul. Jag vill jobba på kontor! Säger högstadieelev efter besök på Riksbyggen, Läxhjälpsdagen 2014

Maria Arneng, Verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen

Tel: 0760 06 94 13

maria@laxhjalpen.se

Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media