Läxhjälpen till Västerås i samarbete med Mimer och Ikano Bostad

Stiftelsen Läxhjälpen har inlett ett samarbete med Bostads AB Mimer och Ikano Bostad. Det innebär att ett trettiotal elever på Bäckbyskolan och Nybyggeskolan nu får regelbunden läxhjälp sex timmar i veckan och därmed god chans att höja sina betyg för att komma vidare till gymnasiet.

Läxhjälpen är en konkret insats som angriper det som är ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och därmed hamnar utanför samhället.

– Vi är oerhört glada över samarbetet med Läxhjälpen, säger Anders Nordstrand VD, Bostads AB Mimer. Deras resultat är imponerande och kan vi vara med och hjälpa ungdomar att få en bättre chans i livet, så är det verkligen guld värt, säger Anders.

Kvalificerade, arvoderade, unga högskolestudenter hjälper ungdomar med läxorna så att de höjer betygen. Läxhjälpen är kostnadsfri för elever och skola tack vare att läxhjälpstimmarna finansieras av olika företag som får återrapport om hur det går för just deras elever. 99 % av tidigare elever har höjt sina betyg och 84 % har nått gymnasiebehörighet.

– Läxhjälpens arbete är beundransvärt, säger Christian Mariager, Fastighetschef på Ikano Bostad. Att det är högskolestuderande som läser läxor med ungdomarna gör det hela ännu bättre. Goda förebilder är viktigt för motivationen och glädjen är säkert ömsesidig, säger Christian.

Samarbetet startar redan i vår. För Mimers del blir det elever på Bäckbyskolan som får läxhjälp och för Ikano elever på Nybyggeskolan.

- Tack vare våra nya partners kan vi nu starta vår verksamhet i Västerås och hjälpa elever med svaga betyg att komma in i gymnasiet i, säger Maria Arneng, verksamhetschef på Läxhjälpen. Mimer och Ikano är två starka aktörer på bostadsmarknaden i Västerås och det känns bra att samarbeta med företag som vill göra skillnad i Västerås.

Maria Arneng, Verksamhetsledare Stiftelsen Läxhjälpen, Tel: 0760 06 94 13, maria@laxhjalpen.se

Anders Nordstrand, VD, Bostads AB Mimer, telefon 021-39 70 16, mobil 076-569 04 06, e-post anders.nordstrand@mimer.nu

Christian Mariager, Fastighetschef, Ikano Bostad, telefon 010-330 42 92, mobil 0702-683 062, e-post christian.mariager@ikano.se

Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media

Dokument & länkar