Näringslivet x Läxhjälpen = alla ska klara skolan!

I veckan presenterade regeringen sin höstbudget där 5 miljarder ska gå till skolan - en enorm summa pengar som visar vikten av de insatser som krävs för att få skolan på fötter igen. Men fler insatser än en påse pengar behövs. Cirka 13 000 elever går varje år ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Så vad är den konkreta lösningen just nu, just idag, i de skolor där endast 4 av 10 elever klarar sig vidare till gymnasiet, som har sjutton olika rektorer på sjutton år och där 15-åringar tappat tron på sig själva?


Idag startar 1000 högstadieelever Stiftelsen Läxhjälpens program. En direktinsats, finansierad av näringslivet, som får barn att klara skolan, just nu. En insats som ger resultat - förra läsåret uppnådde 87% av Läxhjälpens elever gymnasiebehörighet, elever som vid start hade underkända betyg. Samtidigt anger fler än nio av tio elever att de höjt sitt självförtroende och fått ökad lust att studera vidare tack vara läxhjälpsprogrammet.

Läxhjälpen bedriver sitt program i högstadieskolor i socioekonomiskt utsatta områden, för elever som behöver det som mest. För att nå dessa, väljer skolans lärare ut elever med svaga betyg som löper stor risk att inte nå gymnasiebehörighet. Läxhjälpens program är gratis för elever och skola, men läxhjälparna - noga utvalda högskolestudenter - får betalt, vilket bidrar till att skapa en stabil verksamhet med goda förutsättningar för eleverna att nå uppsatta mål.

Varje elev som inte klarar skolan är ett misslyckande. Ett misslyckande som riskerar att leda till ett långvarigt utanförskap som innebär enorma konsekvenser inte enbart för individen, utan för hela samhället. En person som inte klarar skolan kan kosta samhället 12 miljoner kronor under sin livstid. Läxhjälpens strukturerade program kostar 10 000 kronor under ett år. Ett år som garanterar höjda betyg och stärkt motivation - en enorm samhällsvinst.

“Samsung har alltid haft som mål att ge tillbaka till de samhällen där vi verkar. Vi vill bidra till att fler ska få chansen att klara sig igenom grundskolan och ha möjlighet att studera vidare.” Malin Rönnmark, ‎Nordisk kommunikationschef, Samsung Electronics, partner till Stiftelsen Läxhjälpen

Enligt skollagen ska alla barn ha rätt till en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, eller sociala och ekonomiska förhållanden. Så ser verkligheten inte ut idag.

“Med Läxhjälpsprogrammet får skolan hjälp med det kompensatoriska uppdraget och eleven får, förutom godkända betyg, en ung vuxen förebild, någon som har tid att lyssna, förklara färdigt och som är en dörröppnare och inspiratör till fortsatta studier och möjligheter.” Maria Arneng, verksamhetschef, Stiftelsen Läxhjälpen

Sverige slösar bort en ansenlig del av en hel ungdomsgeneration och detta begåvningsslöseri får följder som utanförskap och ungdomsarbetslöshet. Men så behöver det inte vara. Läxhjälpsprogrammet är ett konkret exempel på detta, på att action just här och nu lönar sig. Men fler aktörer och alternativ behövs om Sverige ska klara att vända trenden. Inga barn vill misslyckas och det är allas vårt ansvar att ge våra barn de förutsättningar som behövs för att alla ska klara skolan.

STIFTELSEN LÄXHJÄLPENS RESULTAT, 2015:
87 % av eleverna går vidare till gymnasiets nationella program
92 % av eleverna höjer sitt självförtroende
93 % av eleverna får ökad lust att studera vidare
100 % av samarbetsskolorna uppger att de ser positiva effekter på elever som följer programmet
100% av samarbetsskolorna skulle rekommendera andra skolor att samarbeta med Stiftelsen Läxhjälpen

Maria Arneng, Verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen

Tel: 0760 06 94 13

maria@laxhjalpen.se

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Läxhjälpsprogrammet finns i 33 skolor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Södertälje, Landskrona och Västerås. Unga, avlönade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt positiva förebilder och mentorer som följer, ställer krav och har höga förväntningar på sina elever. Ett kontrakt om närvaro och uppförande skrivs på av eleven, och tydliga individuella mål sätts upp. Läxhjälpen finansieras av företag som får exakta uppgifter varje termin om de resultat som uppnås för just ”deras” elever.

Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media

Snabbfakta

SÅ HÄR JOBBAR VI: Läxhjälpens verksamhet startar i skolor vars resultat ligger långt under rikssnittet. Läxhjälpen är gratis, regelbunden och riktar sig till elever som saknar godkänt i ett eller flera kärnämnen. Läxhjälparna är avlönade högskolestudenter som följer sina elever och jobbar målinriktat för höjda betyg. Läxhjälpskontrakt och studieplan skrivs mellan läxhjälpare och elev. Betygsresultat mäts. Verksamheten finansieras av partnerföretag som valt att investera i Sveriges framtid.
Twittra det här