Riksbyggen mer än tripplar sitt stöd till Stiftelsen Läxhjälpen

Lagom till terminsstarten har Riksbyggen utökat sitt stöd för Läxhjälpen och gått in som ny huvudpartner. Satsningen innebär att Riksbyggen mer än tripplar sitt stöd till Läxhjälpen.

Riksbyggen har sedan 2012 sponsrat Stiftelsen Läxhjälpen, som bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp och behovet av hjälp för att klara skolan är större än någonsin. Med denna utökade satsning är Riksbyggen nu en av Läxhjälpens huvudpartners.

– I Riksbyggens roll som samhällsutvecklare är arbetet för en ökad integration prioriterad. Ökad chans att klara skolan minskar risken för utanförskap och genom att öka stödet till Läxhjälpen kan Riksbyggen göra en konkret insats. Vi går nu från att tidigare ha hjälpt 30 elever i Stockholm, Göteborg och Malmö till att hjälpa 100 elever i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Södertälje vilket känns fantastiskt, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

Stödet till Läxhjälpen är ett av Riksbyggens engagemang för en förbättrad integration, ett arbete som ökat i betydelse med tanke på det stora antalet nyanlända som kommit till Sverige under senare tid.

– Jag är oerhört glad och stolt över att Riksbyggen valt att göra denna kraftiga ökning och nu går in som huvudpartner. Rent konkret innebär det att vi nu kan beta av kölistor vi har och erbjuda 100 nya elever med svaga betyg plats i vårt Läxhjälpsprogram. Tack vare Riksbyggen kan vi nu hjälpa dessa barn att klara skolan. Att nå vidare till gymnasiet är en enorm vinst inte bara för den enskilde individen utan även för hela samhället. säger Maria Arneng, verksamhetschef på Stiftelsen Läxhjälpen.

Anna Kollin, sponsoransvarig Riksbyggen, Anna.Kollin@riksbyggen.se tel 08-698 41 39

Maria Arneng, verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen, maria@laxhjalpen.se, tel 0760 06 94 13

Om Läxhjälpen:
Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Läxhjälpsprogrammet finns i 34 skolor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Södertälje, Landskrona, Helsingborg och Västerås. Unga, avlönade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt positiva förebilder och mentorer som följer, ställer krav och har höga förväntningar på sina elever. Ett kontrakt om närvaro och uppförande skrivs på av eleven, och tydliga individuella mål sätts upp. Läxhjälpen finansieras av företag som får exakta uppgifter varje termin om de resultat som uppnås för just ”deras” elever.

Om Riksbyggen:
Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media

Dokument & länkar