Samsung och Stiftelsen Läxhjälpen ger läxhjälp där det behövs som mest

Den internationella studien PISA 2012* som publicerades i förrgår visar att den svenska skolan brister i likvärdighet. Det innebär att en elevs sociala bakgrund och ekonomiska förutsättningar påverkar möjligheten att få tillgång till och tillgodogöra sig utbildning. Studien visar också en större resultatförsämring än något annat OECD-land inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse där de redan lågpresterande i läsförståelse och naturvetenskap är de som framförallt tappar mest.

Samsung och Stiftelsen Läxhjälpen inleder nu ett samarbete för att tillhandahålla gratis läxhjälp till fler elever där det behövs som allra mest. Samarbetet gör det möjligt att ge fler högstadieelever, som riskerar att inte nå godkända studieresultat, extra stöd under sin skolgång. Målet är givetvis att samtliga ungdomar ska lämna grundskolan med godkända betyg som kvalificerar dem för vidare studier.

Samhället ställer högre krav på digital kompetens och en majoritet av dagens barn och ungdomar kommer att verka i en uppkopplad miljö när de kommer ut på arbetsmarknaden. Högstadieelever i årskurs 8 och 9 som deltar i några av Läxhjälpens grupper kommer att få använda Samsung Chromebook-datorer som ett stöd i Läxhjälpens arbete.

– ”Vi är väldigt glada att Samsung har valt att investera i vår verksamhet, att vi tillsammans arbetar för att få fler unga att klara skolan och minska utanförskapet”, säger Maria Arneng, verksamhetsledare på Stiftelsen Läxhjälpen. ”PISA-rapporten visar att Läxhjälpens arbete är viktigare än någonsin. Vår läxhjälp är en konkret åtgärd som ger resultat i form av ökad studiemotivation, höjd kunskap och höjda betyg. Att nå vidare till gymnasiet är en enorm vinst inte bara för den enskilde individen utan även för hela samhället.”

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i skolor där behovet är som allra störst. Avlönade högskolestudenter hjälper högstadieelever regelbundet med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor.

– ”Samsung har alltid haft som mål att ge tillbaka till de samhällen där vi verkar”, säger Malin Rönnmark, kommunikationschef på Samsung i Norden. ”Vi på Samsung vill bidra till att fler ska få chansen att klara sig igenom grundskolan och ha möjlighet att studera vidare.”

Samarbetet är en del i Samsungs europeiska CSR-arbete som syftar till att förbättra barn och ungdomars studieresultat. Samarbetet löper inledningsvis under tre år och innebär att Samsung donerar datorer samt stödjer Läxhjälpen med finansiella medel för att stiftelsen ska kunna utöka sin verksamhet.

http://skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pi...

PRESSKONTAKT STIFTELSEN LÄXHJÄLPEN
Maria Arneng (verksamhetsledare) / +46 760 06 94 13 /maria@laxhjalpen.se

PRESSKONTAKT SAMSUNG
Malin Rönnmark (kommunikationschef) / +46 703 88 66 32 /m.ronnmark@samsung.com

Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media

Citat

Vi är väldigt glada att Samsung har valt att investera i vår verksamhet, att vi tillsammans arbetar för att få fler unga att klara skolan och minska utanförskapetPISA-rapporten visar att Läxhjälpens arbete är viktigare än någonsin. Vår läxhjälp är en konkret åtgärd som ger resultat i form av ökad studiemotivation, höjd kunskap och höjda betyg. Att nå vidare till gymnasiet är en enorm vinst inte bara för den enskilde individen utan även för hela samhället
Maria Arneng, verksamhetsledare på Stiftelsen Läxhjälpen