Stiftelsen Läxhjälpen är igång i sin sjunde stad, Helsingborg!

Stiftelsen Läxhjälpen har i samarbete med Rikshem startat gratis läxhjälp i sin sjunde stad, Helsingborg. Det innebär att 15 elever på Slottsvångsskolan nu får regelbunden läxhjälp sex timmar i veckan och därmed god chans att höja sina  betyg för att komma vidare till gymnasiet.

Läxhjälpen är en konkret insats som angriper det som är ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler barn inte klarar skolan och därmed hamnar utanför samhället.

- Vår mission är att bli ”den nationella allmännyttan” och som sådan ska vi ta vårt ansvar för de boende i våra områden. Jag föll direkt för Läxhjälpens verksamhet. Det här är ett sätt där vi konkret kan gå in och stötta en verksamhet som ger resultat, säger Reza Yazdi, hållbarhetschef på Rikshem.

Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse där kvalificerade, arvoderade, unga högskolestudenter hjälper ungdomar med läxorna så att de höjer betygen samtidigt som läxhjälparna blir viktiga och positiva förebilder. Läxhjälpen är kostnadsfri för elever och skola tack vare att läxhjälpstimmarna finansieras av olika företag som får återrapport om hur det går för just deras elever. Av de elever som deltagit i Läxhjälpsprogrammet under förra läsåret har 84 % har nått gymnasiebehörighet, 92% höjer sitt självförtroende och 93% får ökad lust att studera vidare.

- Tack vare Rikshem kan vi nu starta vår verksamhet i ytterligare en stad - Helsingborg. Tillsammans kommer vi att få fler unga att klara skolan och komma närmare sina drömmar, säger Maria Arneng, verksamhetschef på Läxhjälpen. Rikshem är vår partner sedan tidigare och finansierar även viktiga elevplatser i Södertälje och Västerås.

Maria Arneng, Verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen

Tel: 0760 06 94 13

maria@laxhjalpen.se

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Läxhjälpsprogrammet finns i 34 skolor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Södertälje, Landskrona, Västerås och Helsingborg. Unga, avlönade högskolestudenter hjälper högstadieelever med svaga betyg, med läxor och är samtidigt positiva förebilder som följer, ställer krav och har höga förväntningar på sina elever. Ett kontrakt om närvaro och uppförande skrivs på av eleven och tydliga individuella mål sätts upp. Eleverna höjer betyg, självförtroende och motivation och 87% av Läxhjälpens avgångselever nådde gymnasiebehörighet under senaste läsåret. Läxhjälpen finansieras av företag som får exakta uppgifter varje termin om de resultat som uppnås för just ”deras” elever.

Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media