Stiftelsen Läxhjälpen har startat verksamhet i Landskrona

Stiftelsen Läxhjälpen har inlett ett samarbete med Seminarieskolan i Landskrona. Efter skoldagens slut, två gånger i veckan erbjuder stiftelsen gratis läxhjälp med stöd av näringslivet, för femton utvalda elever som anses vara i riskzonen att inte klara sig vidare till gymnasiet.

Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper eleverna med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare – det är resultatfokuserat, långsiktigt och strukturerat.

- Jag är besjälad av tanken att alla ungdomar i Landskrona ska lyckas i livet. De senaste åren har våra skolresultat höjts betydligt här i Landskrona och vi ska lyckas ännu bättre. Därför bedrivs ett intensivt arbete för att utveckla vår skola. Stiftelsen Läxhjälpen imponerar genom sina framgångsrika resultat, och nu vill jag att Stiftelsen också bidrar till att fler kommer in på gymnasiet, säger Torkild Strandberg ordförande i Kommunen och i  Landskronahem.

Satsningen har mottagits väl på skolan och den är uppskattad av eleverna.

- Både eleverna och läxhjälparna gör ett bra och jobb och stämningen är mycket positiv under veckans två intensiva kvällsskift på skolan. Det ska bli mycket spännande att följa elevernas kunskapsutveckling. Jag hoppas att det också ska inspirera eleverna till fortsatta studier på gymnasiet och universitetet, säger Fredrik Vigre, rektor på Seminarieskolan.

Stiftelsen Läxhjälpen arbetar redan på 25 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö och nu även i Landskrona.

Vid Seminarieskolan sponsras läxhjälpen av Landskronahem, Parajett och Huhnseal.

– Vi är beredda att starta på fler skolor i Landskrona om vi kan få tillräckligt med sponsorbidrag, säger Harald Ullman, ordförande i Stiftelsen Läxhjälpen.

Regina Svensson, Regionansvarig Göteborg & Malmö Stiftelsen Läxhjälpen

Tel: 0760235326

regina@laxhjalpen.se

Om Stiftelsen Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen är en privat icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från näringslivet bedriver gratis läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Läxhjälpen ges av unga, arvoderade högskolestudenter från olika utbildningsområden. Stiftelsen samarbetar sedan tidigare med 25 skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Verksamheten har sedan starten 2007 visat goda resultat: 99 % av eleverna höjer sina betyg och 84 % går vidare till gymnasieskolans nationella program.

Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media