Stiftelsen Läxhjälpen i framkant för digitalt lärande

Schoolido blir ny partner till Stiftelsen Läxhjälpen för att ge fler unga i socioekonomiskt utsatta områden tillgång till framtidens lärande redan idag. Denna vecka får Stiftelsen Läxhjälpens 250 läxhjälpare i 33 skolor tillgång till ett av Sveriges mest avancerade hjälpmedel som ett komplement för att hjälpa elever att klara grundskolan.

Den digitala plattformen Schoolido är en avancerad lärtjänst som hjälper elever att klara högstadiet. Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet tillhandahåller gratis läxhjälp till högstadieelever med svaga betyg. Unga, avlönade universitets- och högskolestudenter hjälper eleverna med studier och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Med Schoolido som ett kompletterande verktyg för elever och läxhjälpare kan vi tillsammans öka chanserna för eleverna att nå sina mål och komma närmare sina drömmar.

- Hela grunden och den ursprungliga idén till Schoolido handlar om att ge barn och unga rätt till ett kvalitativt lärande anpassat för deras behov, och som bygger en stark grund för livet och utveckling framåt. Alla elever kommer till skolan med vitt skilda förutsättningar och bakgrund. Deras utgångsläge skiljer sig åt, redan från starten, samarbetet med Läxhjälpen känns givet, säger Hanna Harge, grundare Schoolido.

- En viktig del av vårt läxhjälpsprogram är att individanpassa hjälpen utifrån elevens behov och förutsättningar. Vi tror starkt på att Schoolido med sin variation av text, ljud, bild och film kan bli ett värdefullt komplement för eleverna till det personliga mötet med våra läxhjälpare. Vi ser också på Schoolido som ett sätt för våra elever att studera mer på egen hand mellan läxhjälpspassen, säger Maria Arneng, verksamhetschef på Stiftelsen Läxhjälpen.

Maria Arneng, Verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen

Tel: 0760 06 94 13

maria@laxhjalpen.se

Om Stiftelsen Läxhjälpen: Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Stiftelsen samarbetar med skolan för att nå de elever som behöver hjälpen som mest. Idag finns Läxhjälpens program i 33 skolor i landet.

Om Schoolido: Schoolido är ett digitalt läromedel som passar elever med olika lärstilar och behov. Idag erbjuder Schoolido 10 ämnen för högstadiet. Schoolido utgår från didaktisk forskning som följer läroplanen och skapar ett komplett innehåll i nära samverkan med skolvärlden, forskare och elever.


Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media