Stiftelsen Läxhjälpen söker 100 nya medarbetare

Varje år går 14 000 elever ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Stiftelsen Läxhjälpen är en konkret insats som med finansiering från näringslivet angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler barn inte klarar skolan och därmed hamnar utanför samhället. Nu expanderar stiftelsen och söker 100 nya medarbetare som ska hjälpa fler barn att klara skolan där det behövs som mest.

Att växa upp i Sverige innebär god förutsättningar för att lyckas med det mesta. Ändå finns det skolor där bara 3 av 10 elever når gymnasiebehörighet. Men så behöver det inte vara! 87% av eleverna som deltagit i Läxhjälpsprogrammet går vidare till gymnasieskolans nationella program, elever som vid starten hade svaga betyg och var i riskzonen att inte nå gymnasiebehörighet. Läxhjälpen är en aktör som med sitt unika arbetssätt bedriver gratis läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden med finansiering från näringslivet. Nu expanderar Läxhjälpen med 50% och behöver 100 nya läxhjälpare.

Ikano bostad, Riksbyggen, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, MKB, Samsung, Rikshem och Familjebostäder är huvudpartners till Stiftelsen Läxhjälpen och bidrar finansiellt till expansionen som innebär att verksamheten kan ge gratis läxhjälp till fler högstadieelever.

- Läxhjälpens arbete är beundransvärt, säger Christian Mariager, Fastighetschef på Ikano Bostad. Att det är högskolestuderande som läser läxor med ungdomarna gör det hela ännu bättre. Goda förebilder är viktigt för motivationen och glädjen är säkert ömsesidig, säger Christian.

Läxhjälparna är noggrant utvalda, avlönade högskolestudenter som har olika bakgrund, erfarenheter och kommer från olika studieinriktningar. Som ung vuxen blir läxhjälparen en positiv förebild och samtidigt ett viktigt stöd i studierna. Stiftelsen samarbetar idag med  närmre 35 skolor runt om i landet för att nå de elever som behöver det mest.

- Resultaten visar att elever som deltar i vårt läxhjälpsprogram inte bara höjer sina betyg rejält utan också höjer sitt självförtroende och får ökad lust att studera vidare. Skolan är inte likvärdig och behovet av studiestöd är enormt där vi verkar, platser med hög arbetslöshet där unga utan fullständig skolgång lätt hamnar i ett livslångt utanförskap. Nu behöver vi fler läxhjälpare i arbetet att ge alla barn förutsättningar att klara skolan och nå sin fulla potential, säger Maria Arneng, verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen.

Sedan 2007 har Stiftelsen Läxhjälpen, tack vare finansiering från näringslivet, bedrivit gratis läxhjälp för tusentals högstadieelever och skapat avlönade extrajobb för hundratals högskolestudenter.

Maria Arneng, Verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen

Tel: 0760 06 94 13

maria@laxhjalpen.se

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Läxhjälpsprogrammet finns i 35 skolor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Södertälje, Landskrona, Helsingborg och Västerås. Unga, avlönade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt positiva förebilder och mentorer som följer, ställer krav och har höga förväntningar på sina elever. Ett kontrakt om närvaro och uppförande skrivs på av eleven, och tydliga individuella mål sätts upp. Läxhjälpen finansieras av företag som får uppgifter varje termin om de resultat som uppnås för deras elever.

Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media