Stiftelsen Läxhjälpen startar pilotprojekt för att snabbt få in nyanlända flyktingbarn i skolarbetet

Stiftelsen Läxhjälpen, Kronprinsessparets Stiftelse och Samsung går nu ihop i ett pilotprojekt för att välkomna nyanlända flyktingbarn till Sverige. Syftet är att snabbt introducera de nyanlända barnen i en ordinarie skolklass och erbjuda dem att delta i Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet. Pilotprojektet startar i Husbygårdsskolan i Husby.


Skolan står inför enorma utmaningar med nyanlända barn och Skolverket uppskattar att det idag tar upp till tre-fyra år för en nyanländ elev att komma in i en ordinarie klass. Därför går nu Stiftelsen Läxhjälpen ihop med Samsung och Kronprinsessparets Stiftelse och startar pilotprojektet ”Välkommen till Sverige”. Syfte är att på ett effektivt sätt hjälpa skolan att få nyanlända barn att börja i en ordinarie skolklass och lättare integreras.

Stiftelsen Läxhjälpen har redan idag ett befintligt läxhjälpsprogram i 33 skolor i landet där det skapas förutsättningar för barn som riskerar att hamna i utanförskap. Första samarbetsskola för pilotprojektet ”Välkommen till Sverige” blir Husbygårdsskolan i Husby, Stockholm, dit man väntar flera nyanlända elever under de närmsta veckorna.

- Det är precis det här som Husbygårdsskolan behöver. Det är viktigt att de här barnen tar sig utanför sitt boendeområde och får kontakt med samhället på andra sätt än bara genom skolan. Att ha engagerade vuxna omkring sig öppnar fler dörrar. Välkommen till Sverige-projektet innebär en samhällsvinst för alla parter, säger Anna Söderberg, rektor, Husbygårdsskolan.

Kronprinsessparets Stiftelse och Samsung bidrar med finansiellt stöd för att starta Läxhjälpens ”Välkommen till Sverige”-projekt. Verksamheten är helt kostnadsfri för skola och barn. Därutöver erbjuder Samsung möjligheten för den egna personalen att engagera sig som Välkommen-volontärer.

- Med hjälp av våra Välkommen-volontärer, som till största del leds av våra befintliga läxhjälpare skapar vi ett program med fokus på lustfylldhet, språk, möten och aktiviteter som även inkluderar barnets familj. Välkommen till Sverige projektet genomförs i samarbete med skolan, och aktiviteterna utgår ifrån skolans lokaler. Ambitionen är att hjälpa till att förkorta tiden i en förberedelseklass, säger Maria Arneng, verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen.

Maria Arneng, verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen

Tel: 0760 06 94 13

maria@laxhjalpen.se

Elin Annwall, verksamhetschef Kronprinsessparets Stiftelse

elin.annwall@royalcourt.se

08-402 60 00

Elin Wallberg, Corporate Citizenship Officer Samsung Electronics Nordic AB

e.wallberg@samsung.com

+46 (0)8 555 05 700

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Läxhjälpsprogrammet finns i 33 skolor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Södertälje, Landskrona och Västerås. Unga, avlönade högskolestudenter hjälper högstadieelever med svaga betyg, med läxor och är samtidigt positiva förebilder som följer, ställer krav och har höga förväntningar på sina elever. Ett kontrakt om närvaro och uppförande skrivs på av eleven och tydliga individuella mål sätts upp. Eleverna höjer betyg, självförtroende och motivation och 87% av Läxhjälpens avgångselever nådde gymnasiebehörighet under senaste läsåret. Läxhjälpen finansieras av företag som får exakta uppgifter varje termin om de resultat som uppnås för just ”deras” elever.

Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media