Välkommen till Biskopsgården

Stiftelsen Läxhjälpen har flyttat sitt mingel till förorten. Kvar i Almedalen finns Gustav Fridolin. Via ett videosamtal mellan utbildningsministern och elever, lärare och föräldrar förs ett samtal om hur läxhjälp kan bryta utanförskap. 

För att lyfta röster som vanligtvis inte hörs flyttar Stiftelsen Läxhjälpen sitt Almedalsmingel till Biskopsgården, ett av Sveriges mest socioekonomiskt utsatta områden. Här får elever och läxhjälpare, lärare och föräldrar komma till tals och ställa frågor till utbildningsminister Gustav Fridolin via videosamtal till seminariet i Almedalen. Samtidigt får Almedalsbesökarna chans att träffa människor med erfarenhet av Läxhjälpens program i Biskopsgården. 

"Det finns skolor i socioekonomiskt utsatta områden där bara tre av tio elever går vidare till gymnasiet, år efter år. När inte politikerna kommer till förorten tar vi förorten till Almedalen. Vi ses! Maria Arneng, verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen. 

Tid: 16.00-17.00
Plats: Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby/ Sjumilaskolans skolgård, Biskopsgården, Göteborg

Medverkande: Gustav Fridolin, utbildningsminister. Alpay, Belma, Fatmah och Ulrich, högstadieelever. Muhamed Faraj, läxhjälpare. Sara Söderstjerna, läxhjälpare. Föräldrar och lärare/rektor från Biskopsgården. Maria Arneng, verksamhetschef, Stiftelsen Läxhjälpen. Elin Wallberg, Corporate Citizenship Manager, Samsung. Catarina Hagwall, Chef Marknad och Kommunikation, Bostadsbolaget. 
Moderator: Alexandra Pascalidou.

Stiftelsen Läxhjälpen är en opolitisk, icke vinstdrivande stiftelse som med stöd från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i områden där det behövs som mest, med målet att få fler unga att komma in på gymnasiet och motverka utanförskap. Samsung, Bostadsbolaget och Garbergs Project är några av Stiftelsen Läxhjälpens samarbetspartners som gör eventet möjligt.

Stiftelsen Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och därmed hamnar utanför  samhället.  Sedan 2007 har Läxhjälpen med stöd från näringslivet, bedrivit gratis, strukturerad läxhjälp för högstadieelever  som riskerar att inte komma vidare till gymnasiet. Läxhjälparna är  unga, arvoderade universitets- och högskolestudenter.   99% av eleverna som deltar höjer sina betyg och förutom höjda betyg bidrar Läxhjälpen till ökad studiemotivation, ökat självförtroende och större framtidstro hos eleverna.

Maria Arneng, verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen, telefon 0760-06 94 13 (På plats i Almedalen)

Catarina Hagwall, chef Marknad och Kommunikation, Bostadsbolaget, telefon 031-731 50 43 (På plats i Biskopsgården)

Regina Svensson, regionansvarig Göteborg Stiftelsen Läxhjälpen, 0760235326 (På plats i Biskopsgården)

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, avlönade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för just ”deras” elever. Läsåret 2012/13 höjde sig alla elever i snitt i 6 ämnen från föregående läsår. Idag finns Läxhjälpen i 30-talet skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället.

Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.

Media

Media