Sex läkare får Natur & Kulturs Cullbergstipendium

Sex ST-läkare tilldelas Natur & Kulturs Cullbergstipendium 2012. De får upp till 45 000 kronor vardera för att studera goda internationella exempel på kliniskt arbete. Stipendiaterna tillkännages på onsdagen på Psykiatrikongressen i Göteborg av professor Johan Cullberg.  

Årets stipendiater kommer att studera hur ekonomiska kriser påverkar befolkningens psykiska hälsa i Island och Ecuador samt hur barn- och ungdomspsykiatri i Kambodja och Kalifornien och beroendevård i Ungern fungerar.

– Det är viktigt att ta del av goda internationella exempel på psykiatriskt arbete, säger Johan Cullberg som instiftade stipendiet 2008. Syftet är att stimulera unga psykiatrer i deras framtida kliniska arbete genom att ge medel till en vistelse på en utländsk psykiatrisk klinik under 2–4 veckor.

– Vi på Natur & Kultur är mycket stolta över att stödja engagerade psykiatrer i deras utbildning, säger Lena Forssén, utgivningschef för akademisk litteratur. Det har varit värdefullt att få ta del av ansökningarna och kika in i den utbildningsverklighet som våra böcker i psykiatri mynnar ut i.

Stipendiet utdelas årligen till läkare under specialistutbildning i psykiatri (ST) eller nyblivna psykiatrer för att stimulera fördjupat kliniskt tänkande och internationellt erfarenhetsutbyte.

Detta är andra året som Stiftelsen Natur & Kultur finansierar stipendiemedlen. Stipendiet består av tio ”poster” om vardera högst 15 000 kronor. Man kan söka max tre poster, alltså 45 000 kronor.

De sex ST-läkarna som får stipendier är:

Mattias Strand, ST-läkare Psykiatri Södra, Stockholm, som i Reykjavik ska studera hur den isländska finanskrisen påverkat den psykiska hälsan hos befolkningen, och hur den psykiatriska vården organiserats för att möta detta.

Ileana Riofrio, ST-läkare Psykiatri Nordväst, Stockholm, som vid Instituto de Neurosciencias, Guayaquil i Ecuador, ska studera sambandet mellan kollapsen i Ecuadors ekonomi under 2000-talet och den branta ökningen av självmordsfall samt hur psykiatrin bemött detta bl.a. med förebyggande arbete.

Nivia Carballeira Suarez, ST-läkare BUP, Västerbottens Länsklinik, Umeå, som ska besöka Kambodja för att få erfarenheter av det barn- och ungdomspsykiatriska sjukdomspanoramat vid ett samarbetsprojekt mellan Caritas och det kambodjanska hälsoministeriet.

Björn Ramel, ST-läkare BUP, Malmö, som vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Stanford University i USA, ska studera behandlingsmetoder gällande barn som utsatts för traumatiska upplevelser i samband med flyktingskap.

Tomas Fagerberg, ST-läkare Beroendecentrum Stockholm, som vid Bajcsy-Zsilinszky Hospital, Budapest i Ungern, ska studera kulturella skillnader mellan Ungern och Sverige vad gäller diagnostik och behandling inom beroendevård och allmänpsykiatrisk vård.

Markus Takanen, ST-läkare Beroendecentrum Stockholm, som vid Bajcsy-Zsilinszky Hospital, Budapest i Ungern, ska studera handläggningen av tillstånd inom gränslandet beroendevård/psykiatri.

FAKTA NATUR & KULTURS CULLBERGSTIPENDIUM

Stipendiekommittén har förutom Johan Cullberg bestått av psykiatern Tove Gunnarsson (redaktör för Tidskriften Svensk psykiatri), ST-läkarna Pauliina Ikonen och Peggy Törn och från Natur & Kultur Lena Forssén.

Johan Cullberg är professor i psykiatri och författare. Han har skrivit flera läroböcker i psykiatri, bland annat Dynamisk psykiatri och Kris och utveckling, samt biografier över författare med psykisk ohälsa, bland andra Gustaf Fröding.

För mer information kontakta:

Annika Schildt
annika.schildt@nok.se
08-453 86 38

Stiftelsen Natur & Kultur instiftades 1947 av förlagets grundare Johan Hansson. Med rötter i folkrörelserna under det tidiga 1900-talet och med starka upplevelser av kampen mot nazismen och senare kommunismen, var det självklart för Johan Hansson att framhäva folkbildningen och att ställa krav på att stiftelsen skulle ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet”. Avsättningen av det kapital som under årens lopp har ackumulerats används för att stärka och uppmuntra egna och andras initiativ som ligger i linje med stiftelseurkundens intentioner.