Internationella aidskonferensen i Bangkok:

Internationella aidskonferensen i Bangkok: Kvinnliga kondomer och vaginalgeléer kan skydda mot hiv Under internationella aidskonferensens tredje dag i Bangkok stod kvinnors utsatthet för hivrisker i fokus. Majoriteten av det gångna årets nysmittade i världen är kvinnor och över hälften i åldern 15-24 år. Kvinnors socialt, ekonomiskt och politiskt svaga ställning i många länder gör dem mycket mera utsatta för aidsepidemin än männen. - Ju mera marginaliserad en population är socialt och ekonomiskt, desto mera sårbar är den inför sjukdomen, fastslog professor Dennis Altman från det australiska La Trobe- universitetet. En av de få hårt aidsdrabbade länder som lyckats minska epidemins framfart är Uganda. Landet har tillämpat den s.k. ABC- metoden i aidsbekämpningen. Metoden kombinerar olika strategier till skydd för den enskilde och står för A- Abstinence, B- Be Faithful, C- Condoms. Kvinnor har emellertid ofta svårare att skydda sig enligt metoden, eftersom de saknar makt över sin egen kropp och är inte i position att förhandla om hivstrategi med sin partner. Dessutom driver fattigdomen miljoner kvinnor till prostitution. För att öka kvinnors möjligheter att skydda sig mot hiv framförs nu kvinnliga kondomer, s.k. femidomer, och kemiska mikrobicider som metoder för att öka kvinnors säkerhet. - Mikrobicider är vaginala geléer och krämer som är tänkta att möjliggöra för kvinnor att själva kunna skydda sig mot hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Mikrobicider ska kunna appliceras i vaginan för att motverka infektioner lokalt. Mikrobicider ska förhindra infektion antingen genom att döda viruset, bilda en barriär mot inkommande virus eller förhindra att viruset får fotfäste när det väl tagit sig in i kroppen, förklarar Shirin Heidari, Research Officer som följer aidskonferensen å Noaks Ark - Röda Korsets vägnar. - Förhoppningen är att man ska lyckas utveckla en produkt som är lättanvänd och kostnadseffektiv och som kan användas av miljoner kvinnor som skydd mot hiv/aids, men även mot andra sexuellt överförbara sjukdomar. Medlet ska kunna tillsättas till bl.a. glidmedel eller preventiva geléer för att öka användningen, uppger Heidari. Presskontakter: Stockholm: Jukka Aminoff, informationschef, Noaks Ark - Röda Korset, tel. 08-700 46 16, 070-723 69 60 Maria Bohlin, informatör, Noaks Ark - Röda Korset, tel. 08-700 46 20 Bangkok: Jan-Olof Morfeldt, verksamhetschef, Noaks Ark - Röda Korset, tel. 08-700 46 52, 070-892 83 60 Shririn Heidari , Research Officer, Noaks Ark - Röda Korset, tel. 070-763 36 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/14/20040714BIT20480/wkr0010.pdf

Dokument & länkar