Internationella aidskonferensen i Bangkok: Manlig omskärelse kan visa sig skydda mot hiv

Internationella aidskonferensen i Bangkok: Manlig omskärelse kan visa sig skydda mot hiv Under den internationella aidskonferensens fjärde dag har olika metoder att förebygga spridningen av hiv förts fram. Redan tidigare har kvinnliga kondomer, s.k. femidomer, samt mokrobicider, kemiska substanser som kan appliceras i vagina, lyfts gram som komplement till kondomer. Nu diskuterar forskarna storskaliga program för manlig omskärelse för att minska hivspridningen i världen. Redan 1986 föreslog en amerikansk forskare att omskärelse skulle minska risken för aids. Flera studier sedan dess har antytt att omskurna män löper mindre risk att infekteras av hiv. Man har dock fört fram att skillnaderna i förekomsten av hiv kan ha samband med kulturella och religiösa skillnader, vilka kan påverka det sexuella beteendet och därmed leda till minskat risktagande. Nyligen presenterades en storskalig studie av 2298 hivnegativa män i Pune, Indien. Försöksdeltagarna hade följts under åren 1993-2000. Resultaten visade att förekomsten av hivinfektion bland omskurna män var 6-7 gånger lägre än hos andra män. Tidigare genomförda studier i Afrika har visat att förekomsten av hiv bland omskurna män har varit 2-4 gånger lägre. - Förklaringen kan ligga i att förhuden innehåller målceller för hiv. Vid omskärelse avlägsnas förhuden och därmed reduceras möjligheten för hiv att infektera. Man kan dock inte utesluta att sociala faktorer såsom skillnader i sexuellt beteende kan ha en påverkan, kommenterar Shirin Heidari, Research Officer på Noaks Ark - Röda Korset. Vissa forskare menar även att tidpunkten för omskärelsen kan vara av betydelse. Män som har blivit omskurna före puberteten verkar skyddas i högre grad än män som omskurits i vuxen ålder, uppger Heidari. Teorin att omskärelse kan förhindra andra typer av sexuellt överförbara sjukdomar har länge varit aktuell. Det finns starka bevis på att omskärelse minskar risken för peniscancer, en cancerform som är associerad med papillomavirus. Minskad papillomavirusinfektion hos dessa män har i sin tur lett till minskad risk för papillomarelaterad livmodershalscancer hos deras kvinnliga partner. - Det är viktigt att notera att omskärelse inte eliminerar risken för att bli hivsmittad, utan endast reducerar risken. Kondomer förblir fortfarande det säkraste sättet att skydda sig mot hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar, poängterar Jukka Aminoff på Noaks Ark - Röda Korset. Presskontakter: Stockholm: Jukka Aminoff, informationschef, Noaks Ark - Röda Korset, tel. 08-700 46 16, 070-723 69 60 Maria Bohlin, informatör, Noaks Ark - Röda Korset, tel. 08-700 46 20 Bangkok: Jan-Olof Morfeldt, verksamhetschef, Noaks Ark - Röda Korset, tel. 08-700 46 52, 070-892 83 60 Shririn Heidari , Research Officer, Noaks Ark - Röda Korset, tel. 070-763 36 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/15/20040715BIT20830/wkr0001.pdf

Dokument & länkar