Nya satsningar från Stiftelsen Svensk Hästforskning!

Stiftelsen Svensk Hästforskning kan efter sitt styrelsesammanträde den 16/10 meddela att man har klart med finansiering från hästnäringen med 7 mkr/år i ytterligare en treårsperiod (2008-2010). Man har också utsett nya ordföranden - Stefan Johanson i styrelsen och Bruno Nilsson i forskningskommittén. Styrelsen har även fastslagit fördelning av reserverade medel ur årets forskningsanslag - tre projekt får dela på 1,7 mkr. De rekordmånga 65 ansökningarna som inkommit inför nästa år skall nu beredas av nya forskningskommittén som hade sitt första möte den 17/10. I samband med detta lanserades också nya hemsidan, www.hastforskning.se.

Fortsatt satsning på svensk hästforskning
AB Trav och Galopp (ATG), Agria och Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) har nu beslutat avsätta forskningsmedel för ytterligare en treårsperiod om 7 mkr per år till Stiftelsen Svensk Hästforskning (SSH). Under närmaste året samfinansierar även staten via forskningsrådet Formas med motsvarande summa, 7 mkr, d v s totalt 14 mkr kommer att finnas tillgängliga för SSH.

- Det är mycket positivt för hela hästnäringen att staten nu motfinansierar vår satsning – förhoppningen är ju att man kommer att göra det även de kommande åren, kommenterar Stefan Johanson, ny ordförande för Stiftelsen Svensk Hästforskning.

Nya ordföranden i både styrelse och forskningskommitté
Stiftelsen Svensk Hästforskning har utsett nya ordföranden - Stefan Johanson, ny VD i Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (NS), har efterträtt Olof Karlander i styrelsen och Bruno Nilsson tar över efter Mårten Carlsson i forskningskommittén.
Bägge tidigare ordförandena har förtjänstfullt varit med och byggt upp forskningsstiftelsen under den första treårsperioden och kan nu lämna över en väl etablerad verksamhet.

Reserverade forskningsmedel fördelade
Ett antal projekt som det vid förra årets fördelning inför 2007 reserverades medel för, har efter samordning och nya försöksplaner nu erhållit drygt 1,7 mkr för de närmaste åren. Av detta går 1,1 mkr till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), för ett samnordiskt projekt rörande orsaken till en okänd nervsjukdom som kan leda till dödsfall i hästbesättningar, och om detta kan bero på förekomst av mögelgifter i inplastat vallfoder. Ett annat projekt på SVA fick anslag för att studera ökande problem med spolmasksmitta hos föl och om det beror på bristande effekt av avmaskningsmedel. Ytterligare ett projekt på SLU fick anslag för att med moderna bio-mekaniska mätmetoder studera hästars rörelsemönster och banunderlag för träning och tävling.

Nya ansökningar för 2008
Utlysningen av ansökningar för forskningsanslag inför 2008 avslutades den 1 oktober. De 65 ansökningarna (11 pågående och 54 nya projekt) som nu inkommit skall behandlas de närmaste månaderna av SSHs nya forskningskommitté som den 17 oktober hade sitt första möte. Denna lämnar sedan sitt förslag till styrelsen för beslut den 18 december 2007. Man har sökt för c:a 25 mkr för 2008 och totalt för 56 mkr.

Egen hemsida!
Det blir enklare att hitta uppgifter om Stiftelsen Svensk Hästforskning – vi lanserar nu en egen hemsida, www.hastforskning.se (ligger som en undersida på NS nya hemsida). Här finns bl a forskningsprogram, beskrivning av finansierade försök, forskningsrapporter m m. Övriga organisationers hemsidor kommer att vara länkade, t ex kan man hitta tidigare av ATG respektive Agria stödd och rapporterad forskning på deras hemsidor. För att söka anslag länkas som tidigare till SLFs hemsida.

- Du kan också söka på just det forskningsområde som du är intresserad av via vår sökmotor, som inte bara söker på egna hemsidan utan också på relaterade hemsidor, berättar Peter Kallings, forskningschef på Stiftelsen Svensk Hästforskning.

Prenumerera