Årets STILpris tilldelas Marschen för tillgänglighets initiativtagare och koordinator; Hans Filipsson, Uppsala

Lördagen den 20 maj genomförs i Stockholm för fjärde året i rad demonstrationen ”Marschen för tillgänglighet”. Marschen stöds av hundratalet organisationer och företag och går under en parollen: Otillgänglighet måste klassas som diskriminering av personer med funktionshinder! Vid marschens slutmål, Mynttorget, kommer STILpriset Hjärter Ess att delas ut till initiativtagaren och marschens koordinator Hans Filipsson. STILpriset är instiftat för att uppmuntra enskilda eller kollektiv till initiativ som förtjänstfullt synliggör STILs hjärtefrågor såsom antidiskriminering, tillgänglighet, medborgerligt lika värde etc. Därför får Hans Filipsson Stilpriset Under senare år har intresset för tillgänglighetsfrågor ökat. Trots detta har arbetet med att förbättra samhället och minska diskrimineringen gått mycket trögt. Ett av skälen till är att vi som diskrimineras länge saknat ett forum. Idag finns ”Marschen för tillgäng-lighet” i kraft av Hans Filipsson. Under de år som marschen funnits har Hans starkt bidragit till samhällets och enskildas engagemang i frågan om tillgänglighet. För sin outtröttliga kamp tilldelas därför Hans Filipsson årets Stilpris. I juryn för STILpriset ingår Wenche Willumsen DHR, Hans von Axelsson Handisam, dr Claes Hultling och journalisten Täppas Fogelberg. Marschfakta Marschen startar med samling vid Observatorielunden kl 13.15 och avgår kl 14.00. Via Sveavägen, Sergels torg, Hamngatan, Kungsträdgårdsgatan och Strömbron når täten Mynttorget i Gamla Stan efter uppskattningsvis en timme. Kontakt Sture Jonasson STIL 08-158619 0708-158619 För mer information www.marschen.se – Marschen för tillgänglighet www.stil.se - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Om oss

Den ideella föreningen STIL erbjuder sina 230 medlemmar en modell för Personlig Assistans som ger full kontroll över assistansen och verksamheten. STIL är arbetsgivare för över 1500 assistenter.

Dokument & länkar